Bedrijventerreinen opwaarderen

We verduurzamen bestaande terreinen

Naast de uitgifte van gronden zorgt POM ook voor een verbeterde infrastructuur op en om bestaande bedrijventerreinen. Onze duurzame aanpak omvat het aanleggen van gezamenlijke water- en groenbuffers, het verzekeren van een vlotte mobiliteit en het ontsluiten en het herwaarderen in het algemeen van bestaande bedrijventerreinen in onze provincie.

Lopende opwaarderingsprojecten:
 

 • Wilrijk Terbekehof
  Grondige heraanleg samen met de partners water-link i.s.m. Aquafin (riolering en waterbuffer), district Wilrijk en stad Antwerpen (beeldkwaliteit) en ISVAG (warmtenet). Als studiebureau werd Sweco Belgium aangesteld en de aannemer van de werken is BESIX.
   
 • Kanaalkant
  Gebiedsmanager Hans Maes zet zich in om de kanaalkant (de omgeving van het Albertkanaal in Antwerpen (districten Merksem en Deurne), Schoten en Wijnegem) op de kaart zetten als een toonaangevend bedrijventerrein. Dit door via netwerking in te zetten op het leggen van de ontbrekende linken tussen overheid en bedrijven en verbeteringen op het terrein te realiseren.
   
 • DOEN (Duurzame Ontwikkeling Energie Neutraliteit/Netten)
  POM Antwerpen participeert in dit Vlaanderen-Nederland Interreg-project dat de uitwisseling van kennis en ervaring beoogt om een grensoverschrijdend netwerk op te zetten van energiemakelaars/coaches. Hierbij wordt de koppeling tussen energiescans en gebiedsgericht beleid uitgetest in functie van de valorisatie van reststromen en concrete realisaties.
   
 • Smart Energy Link – SEL
  Dit Interregproject maakt gebruik van de specifieke troeven van onze grensregio om een gerichte oplossing te bieden en bij te dragen aan een nieuw energiemodel. Er wordt gewerkt rond vijf speerpunten:
  1. hernieuwbare energieproductie (HE) versneld realiseren;
  2. energiestromen sturen in lokale smart grids;
  3. het potentieel van energie hotspots valoriseren;
  4. het optimale energiemodel opzetten;
  5. door schaalgrootte geloofwaardigheid realiseren.
   
 • Waterstofregio 2.0
  POM Antwerpen engageert zich met zijn deelname aan het Interreg-project Waterstofregio 2.0 om het potentieel voor waterstofgebruik te onderzoeken op een aantal bedrijventerreinen gelegen in de provincie Antwerpen. Het is tevens de bedoeling om bedrijven te informeren over de mogelijke waterstoftoepassingen en hun voordelen.

   

   

  Hiernaast onder 'Links' vindt u een lijst met locaties waar we opwaarderingsprojecten hebben opgestart.