Rumst Catenberg & Stuyvenberg

POM wil in samenwerking met het gemeentebestuur van Rumst de herwaardering van de verouderde bedrijventerreinen Catenberg en Stuyvenberg realiseren. De projectzone van 100 ha ligt langs de E19 en de Rupel en tussen de dorpskernen van Rumst en Terhagen.

Op de bedrijvenzone bevinden zich grote oppervlaktes onbenutte of onderbenutte gronden als gevolg van ter ziele gegane kleinijverheid en bouwsector of voormalige stortactiviteiten. Op vlak van mobiliteit liggen er grote uitdagingen om vrachtverkeer te weren uit de woonkernen, om de Rupel te gebruiken als waterweg en om de verdere economische ontwikkelingen qua verkeersafwikkeling maatschappelijk aanvaardbaar te maken.
De problematiek van het vrachtverkeer wordt aangepakt via het Decreet Complexe Projecten. In 2018 werden belangrijke stappen gezet in de onderzoeksfase en richting keuze voorkeurstracé voor de afwikkeling van het vrachtverkeer. De aanleg van de rotonde en ecologische buffer Terhagen en industrieweg op Stuyvenberg werd verder uitgewerkt.
Met het oog op de aanleg van een rotonde met aansluitingsweg, ecologische buffer en herinrichting openbaar domein werd een ‘Intentieverklaring realisatie’ afgesloten tussen POM, gemeente Rumst en de eigenaars Wienerberger en Kerkstoel.