Gezondheid / Milieu

Bekijk het filmpje op Kanaal Z over het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen.

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen is de ideale locatie voor innovatieve, research gedreven ondernemingen actief binnen de sectoren Health en Environment. Iedereen,  van co-worker met een business plan in de dop tot afdelingshoofd van een multinational, kan bij ons terecht voor het huren van congres- en vergaderruimte, labo's en andere bedrijfsruimte.

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen zet actief in op de uitbouw van ecosystemen. Het is onze overtuiging dat indien we het wetenschapspark duidelijk willen positioneren, we nog veel sterker moeten inzetten op specialisatie of het opzetten van ecosystemen in specifieke niches. 
De meerwaarde van een ecosysteem is dat je in een bepaalde niche gericht onderzoekers, innovatieve bedrijven, financiers en andere stakeholders kan samenbrengen. Op die manier faciliteer je de oprichting van start-ups, de samenwerking tussen start-ups/corporates en kennisinstellingen en creëer je samenwerkingen tussen bedrijven onderling. Door dit te trekken vanuit het wetenschapspark, positioneert het zich heel sterk als een hub voor innovatieve ondernemingen binnen health en environment.


Ecosystemen Health 

  • eu.reca vzw

Eu.reca vzw werd opgericht in maart 2018, wat staat voor European Respiratory Cluster Antwerp. Rond de domeinen ‘air quality’, ‘formulations’, ‘adaptive clinical trial design’, ‘connected health’ en ‘personalized me-dicine’ brengt eu.reca in incubator Darwin artsen, bedrijven en onderzoekers samen voor interactieve debatsessies en sounding boards. 

www.eureca.world

  • at.las vzw

In juli 2019 werd naar analogie met eu.reca, werk gemaakt van de oprichting van at.las vzw, wat staat voor Leveraging Affordable Solutions for Advanced Therapies. Advanced Therapies houdt in celtherapie, gentherapie en tissue engineering, kortom het hele veld rond personalized medicine. Doelstelling is ook hier alle stakeholders samen te brengen om innovatie te faciliteren. Wat het helemaal interessant maakt, is dat we vanuit het wetenschapspark met Anicells (GMP accelerator voor ATMP toepassingen) en biobank ImedTech ook zeer interessante ‘hardware’ kunnen aanbieden om ATMP’s aan te trekken. Met de komst van ViTalent, waar (toekomstige) werknemers on site zullen worden getraind op werken in GMP omstandigheden, zal at.las ook rond vorming en training meerwaarde kunnen bieden richting ATMP sector en zal het wetenschapspark zich sterk kunnen positioneren als hub voor ATMP in Vlaanderen.  

www.advancedtherapies.world