Bestuur

POM, juridisch en werking

  • Opgericht per decreet in 2004 en gestart in 2006
  • Publiekrechtelijke instelling met eigen rechtspersoon
  • Rechtsopvolger van de GOM, Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
  • Elke Vlaamse provincie heeft een POM
     

Verhouding POM met provincie en met Vlaanderen

  • Uitvoerder sociaal‐economisch beleid van de Provincie Antwerpen
  • POM heeft een beheersovereenkomst met de Provincie Antwerpen
     

Leden directiecomité
Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van POM Antwerpen en bestaat uit de voltallige deputatie. De gouverneur, de provinciegriffier, algemeen directeur POM en departementshoofd Economie zijn waarnemende leden.

Samenstelling van het directiecomité:
Cathy Berx, waarnemer
Ludwig Caluwé, voorzitter
Jan De Haes
Kathleen Helsen
Luk Lemmens, eerste ondervoorzitter
Chris Brouwers, waarnemer
Pierre De Strycker, waarnemer
Maarten Puls, waarnemer


Samenstelling van de raad van bestuur:
Ludwig Caluwé (CD&V), voorzitter
Wendy Weckhuysen (CD&V)
Mireille Colson (N‐VA)
Seppe Gys (N‐VA)
Luk Lemmens (N‐VA), ondervoorzitter
Isabelle Vrancken (N‐VA)
Ilse Jacques (N‐VA)
Wim Verheyden (VB)
Stefan De Winter (VB)
Diederik Vandendriessche (Groen)
Louis Schoofs (Groen)

Dagelijks bestuur:
PIerre De Strycker, Algemeen Directeur
Jan Blancke, Directeur Bedrijventerreinen
Chris Claessens, Diensthoofd Administratie, HR & ICT