Bestuur

POM, juridisch en werking

 • Opgericht per decreet in 2004 en gestart in 2006
 • Publiekrechtelijke instelling met eigen rechtspersoon
 • Rechtsopvolger van de GOM, Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
 • Elke Vlaamse provincie heeft een POM
   

Verhouding POM met provincie en met Vlaanderen

 • Uitvoerder sociaal‐economisch beleid van de Provincie Antwerpen
 • POM heeft een beheersovereenkomst met de Provincie Antwerpen
   

Leden directiecomité
Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van POM Antwerpen en bestaat uit de voltallige deputatie. De gouverneur, de provinciegriffier, algemeen directeur POM en departementshoofd Economie zijn waarnemende leden.

 

Directiecomité

 • Cathy Berx, gouverneur (CD&V);
 • Mireille Colson, gedeputeerde (N-VA);
 • Jan De Haes, ondervoorzitter (N-VA);
 • Kathleen Helsen, voorzitter (CD&V);
 • Luk Lemmens, gedeputeerde (N-VA);
 • Maarten Puls, provinciegriffier;
 • Chris Brouwers, departementshoofd Economie, Streekbeleid en Europa en waarnemend algemeen directeur POM Antwerpen.
 • Geert Penneman, senior expert POM Antwerpen (als adviseur)
 • Eva De Raeymaekers, notulist.

 

Raad van bestuur

Publieke sector - Provincieraadsleden:

 • Ludwig Caluwé (CD&V);
 • Jan De Haes, ondervoorzitter (N-VA);
 • Stefan De Winter (Vlaams Belang);
 • Seppe Gys (N-VA);
 • Kathleen Helsen, voorzitter (CD&V);
 • Ilse Jacques (N-VA);
 • Louis Schoofs (Groen);
 • Bruno Valkeniers (Vlaams Belang);
 • Diederik Vandendriessche (Groen);
 • Isabelle Vrancken (N-VA);
 • Wendy Weckhuysen (CD&V).

Privé sector - Werknemersorganisatie:

 • Wim Penninckx (ACV);
 • Dirk Schoeters (ABVV);
 • Frank Van den Bogaert (ACLVB).

Privé sector - Werkgeversorganisatie:

 • Philippe Heyvaert (Voka);
 • Carl Van Dijck (Unizo);
 • Koen Lommelen (Boerenbond).

Privé sector - Fractie lokale besturen:

 • Gerda Broeckx (gemeente en OCMW Laakdal);
 • Patrick Feyaerts (gemeente en OCMW Heist-op-den-Berg);
 • Erica Caluwaerts (Stad Antwerpen).

Administratie:

 • Chris Brouwers, departementshoofd Economie, Streekbeleid en Europa en waarnemend algemeen directeur POM Antwerpen;
 • Geert Penneman, Senior expert POM Antwerpen (als adviseur);
 • Eva De Raeymaekers, notulist.

 

Zowel bij het directiecomité als bij de raad van bestuur zijn er enkele leden met een raadgevende stem.

 

Dagelijks bestuur:
Chris Brouwers, Waarnemend Algemeen Directeur
Chris Claessens, Diensthoofd Administratie, HR & ICT