Inzagerecht

OPENBAARHEID VAN BESTUUR

POM Antwerpen geeft uitvoering aan artikel 32 van de grondwet en het decreet ‘Openbaarheid van bestuur” van 26 maart 2004 dat iedereen het recht geeft op inzage in en afschrift (kopie) van bestuursdocumenten.

Wat?

Iedereen kan, zonder een belang te moeten aantonen, elk bestuursdocument kosteloos ter plaatse inzien en er uitleg over krijgen.

Afschriften worden kosteloos verstrekt tot twintig pagina’s. Daarboven wordt een prijs van 0,02 euro per pagina als retributie aangerekend. Indien het om planafdrukken gaat, zal de retributie geval per geval berekend worden op basis van een redelijke kostprijs.

Voor inzage in documenten van persoonlijke aard moet de aanvrager wel een belang kunnen aantonen.

Hoe?

Indien je inzage wenst in een document, dan stuur je een schriftelijke aanvraag naar de heer Jan Blancke, directeur Bedrijventerreinen.