Nieuws

Provincies, Cleantech Flanders en FIT ondersteunen internationalisering naar China

Cleantechbedrijven: maak gebruik van dit sterk netwerk met Chinese regio’sDuurzame toekomst
Lees meer

Warme oproep voor warmtenetten met glastuinbouw

Het pad naar emissiereductieProvincie Antwerpen en POM zetten hun schouders onder de energietransitie. Ook de glastuinbouwsector kan hierin zijn steentje bijdragen. 
Vandaag gebruiken we met z’n allen een warmtekrachtkoppeling  (wkk) voor de energie-invulling van onze bedrijven. Door het benutten van de proceswarmte bij het maken van elektriciteit besparen we maatschappelijk gezien 30 – 35 % primaire energie. Logisch dat wkk een belangrijke positie inneemt en dit zal blijven doen in het transitiepad naar de Europese doelstellingen van emissiereductie.
Lees meer