Missie

Als uitvoerder van het economisch beleid van de provincie Antwerpen kiest POM Antwerpen resoluut voor de versterking van het ondernemerschap door het weldoordacht zoeken naar en ontwikkelen van ruimte voor bedrijvigheid. Wij zijn trots op onze projecten die de schaarse ruimte efficiënt invullen. Dat doen we duurzaam, door bij elke ontwikkeling de volledige infrastructuur van groen- en waterbuffers, wegen en fietspaden, gemeenschappelijke parkings en ontsluiting omheen de woonkernen in te plannen.

Volgens haar oprichtingsdecreet heeft POM Antwerpen als missie het verbeteren van de ruimtelijke infrastructuur voor de vestiging van het bedrijfsleven door duurzame bedrijventerreinontwikkeling en bedrijvencentra.
Verder leidt POM projecten ter versterking van het bedrijfsleven en gebruikt daarbij een aantal speerpuntsectoren als leidraad: de glastuinbouw, de bouwsector, de chemie en life sciences, de creatieve industrie en de agro industrie.
Daarnaast doen we ook aan investeringspromotie: promotie van de eigen projectontwikkeling, maar ook regio‐promotie naar China. POM Antwerpen heeft hiertoe een kantoor en een medewerker in Chongqing.