Uitgifte en beheer van bedrijventerreinen

POM Antwerpen heeft als missie het verbeteren van de infrastructuur voor de vestiging van het bedrijfsleven door duurzame bedrijventerreinontwikkeling. Zo willen we de bedrijventerreinen versterken en het vestigen van bedrijven vereenvoudigen. Ook leveren we graag een actieve bijdrage aan het beheer van bestaande en geplande bedrijvenzones door middel van het invoeren en uitvoeren van bedrijventerreinbeheer.

Op zoek naar bedrijfsruimte? Neem een kijkje op onze 'terreinen' pagina.

Hiernaast onder 'Links' vindt u een opsomming van de bedrijventerreinen die momenteel door POM ontwikkeld worden.

 

Bedrijventerreinmanagement

Elk bedrijf heeft z’n eigen focus en aanpak. Toch hebben bedrijven ook gemeenschappelijke noden en vragen. POM Antwerpen wil deze collectieve behoeften traceren en bedrijven aanzetten ze samen aan te pakken. Bedrijventerreinmanagement en interbedrijfssamenwerking genereren financiële, ecologische en/of socio-maatschappelijke voordelen.
Bent u geïnteresseerd in interbedrijfssamenwerking? Kijk dan zeker ook eens op de site van BTM Vlaanderen.

Onder het motto ‘Samen sterk’ kunnen bedrijven zich verenigen in een entiteit die kwalitatief bedrijventerreinmanagement organiseert, stimuleert en opvolgt. Een bedrijvenvereniging kan ook fungeren als overlegplatform tussen bedrijven, en als interface tussen de bedrijven en de (lokale) overheid. Een vzw is de meest geschikte juridische vorm.

De bedrijvenvereniging kan onder andere inkomsten halen uit lidmaatschapsbijdragen, sponsoring en subsidies. Idealiter puurt de bedrijvenvereniging echter inkomsten uit de samenwerkingsacties die ze zelf organiseert (hoeveelheidskortingen, deelnamevergoedingen, …), en is ze zelfbedruipend.

Contactpersoon Bedrijventerreinmanagement POM Antwerpen: Peter Carpentier.

 

Benchmarking Vlaamse bedrijventerreinverenigingen

Met een Vlaamsbrede benchmarking polste het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement naar de werking, financiering en acties van de bedrijventerreinverenigingen, de primaire doelgroep van dit netwerk. De bevraging liep van 24 april tot 26 juni 2023 en werd digitaal verstuurd naar 76 bedrijventerreinverenigingen. We ontvingen 33 invullijsten.

Meer info en het eigenlijke rapport vind je hier.

 

Lopende studies

Duurzame herstructurering en optimalisatiemogelijkheden van de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan

Op basis van een intern vooronderzoek en in het kader van de opmaak van een ruimtelijke visie en juridische verankering voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Kloosterveld en de Zwaan, werd door de dienst Ruimtelijke Planning (DRP) van de provincie Antwerpen een bestek voor ondersteuning door een extern bureau opgemaakt in samenspraak met POM Antwerpen. Het onderzoek bestaat uit 4 deelaspecten:

  • Voorbereidende fase: onderzoek + opstellen van een proces- en een startnota  en scopingsnota
  • Opmaak van een PRUP met geïntegreerde effectenboordeling
  • Uitwerking van een uitgiftebeleid
  • Samenwerking en communicatie

Het project staat nog in de startblokken. Er is een studiebureau aangesteld en we bekijken nu hoe we het concreet aanpakken. Hoofddoel van het onderzoek is de optimale invulling van de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan. Hoe kunnen groeiende bedrijven uitbreiden en nieuwe bedrijven zich vestigen op een kwaliteitsvol bedrijventerrein? En welke impact heeft dat op de omgeving (mobiliteit, natuur e.d.)? Provincie en POM Antwerpen werken in dit pilootproject nauw samen met de gemeenten Brasschaat, Brecht en Schoten. In het participatietraject vragen we alle betrokkenen (bedrijven, omwonenden, verenigingen, overheden) om hun kennis en mening te delen.

Contactpersoon: Peter Carpentier.
 

Nieuwsbrief en projectpagina provincie Antwerpen

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit project? Abonneer je dan op de nieuwsbrief 'Kloosterveld en De Zwaan' via deze link. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. Daarna ontvang je de nieuwsbrief bij elke nieuwe stap in het project. Of neem een kijkje op de projectpagina van de provincie Antwerpen via deze link.

 

Luchtfoto bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan, woonkern, landbouwgebied, snelweg E19 en E10-plas ©POM Antwerpen
Luchtfoto bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan, woonkern, 
landbouwgebied, snelweg E19 en E10-plas ©POM Antwerpen - 2015