Zandhoven Vaartstraat

Nuttige informatie

Prijs:
te bespreken
Grootte:
4 ha
Timing:
in studiefase
Locatie:
Vaartstraat, Zandhoven

Contact

IsabelleVerdonck
03 240 68 28

Op het terrein Zandhoven Vaartstraat is een oppervlakte van 4 ha bestemd als bedrijventerrein maar niet als dusdanig benut. Een belangrijk knelpunt in de ontwikkeling van de onbenutte terrein is het ontbreken van een goede ontsluiting.
POM wil in samenwerking met het gemeentebestuur en NV De Scheepvaart de onbenutte terreinen activeren.
In 2016 werd het voorbereidend studiewerk voor de opmaak van een RUP uitgevoerd en werden de contouren van het RUP bepaald in overleg met de diverse eigenaars.

Het RUP is noodzakelijk om de activering van onbenutte percelen op het reeds bestemde deel mogelijk te maken en de herbestemming van agrarisch gebied naar lokaal bedrijventerrein. Diverse gesprekken met huidige gebruikers en zonevreemde bedrijven van de gemeente zijn gevoerd om de ruimte-behoefte te bepalen.
Na het openbaar onderzoek en de definitieve goedkeuring van het RUP in het najaar van 2017 is POM onderhandelingen gestart met de gemeente en De Scheepvaart om een samenwerkingsover-eenkomst af te sluiten voor de realisatie van het terrein i.s.m. de verschillende eigenaars.
POM heeft in 2018 overleg gepleegd met alle eigenaars in het gebied waaronder De Vlaamse Waterweg.
POM heeft een samenwerkingsvoorstel gelanceerd voor DVW en de gemeente om tot een realisatie te komen.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie!