Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

POM Antwerpen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van POM Antwerpen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan POM Antwerpen  verstrekt. POM Antwerpen  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw BTW-nummer

Uw IP-adres

 

Waarom POM Antwerpen gegevens nodig heeft

POM Antwerpen  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan POM Antwerpen  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoe lang POM Antwerpen gegevens bewaart

POM Antwerpen  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

POM Antwerpen  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van POM Antwerpen  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

POM Antwerpen  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 

Google Analytics

POM Antwerpen  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van POM Antwerpen  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan POM Antwerpen  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. POM Antwerpen  heeft hier geen invloed op.

POM Antwerpen  heeft Google geen toestemming gegeven om via POM Antwerpen  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pom@pomantwerpen.be. POM Antwerpen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

POM Antwerpen  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van POM Antwerpen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door POM Antwerpen  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met POM Antwerpen  op via pom@pomantwerpen.be

 

DPO

DPO POM Antwerpen
Provinciale diensten (rechtspersoon provincie Antwerpen)
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

e-mail: DPODESE@provincieantwerpen.be

Tot wie kan u zich richten?

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

e-mail: contact@toezichtcommissie.be

 

 

https://www.pomantwerpen.be is een website van POM Antwerpen . POM Antwerpen is als volgt te bereiken:

 

Postadres: POM Antwerpen , Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Vestigingsadres: idem

Inschrijvingsnummer handelsregister: BE 881.701.987

Telefoon: 03/240 68 00

E-mailadres: pom@pomantwerpen.be

 

© 2019 POM Antwerpen