Rijkmaker

Deel II: Aankondiging Openbaar Onderzoek Onteigening

Onteigeningsplan ter realisatie van het RUP RIJKMAKER FASE 2 (Essen)

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen treedt op als onteigenende instantie ter realisatie van het RUP Rijkmaker fase 2. Het voorlopig onteigeningsbesluit, werd vastgesteld door het Directiecomité op 14 september 2023.

Het onteigeningsplan omvat het volledige plangebied van het RUP Rijkmaker fase 2 en is gelegen tussen volgende straten: Nieuwmoersesteenweg (N133), Postbaan en Schriek.

Parallel met het openbaar onderzoek inzake het RUP (DEEL I) wordt het voorlopig onteigeningsbesluit onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen, lopende van 18 oktober tot en met 16 december 2023.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan, de projectnota en alle bijlagen daarbij zijn beschikbaar op de website van de gemeente Essen: www.essen.be/rijkmaker en de website van POM Antwerpen: www.pomantwerpen.be/rijkmaker.

 

Download hier het volledige onteigeningsdossier:

Voorlopige vaststelling en eensluidend afschrift
Bijlage 1 onteigeningsplan
Bijlage 2 schattingsverslag
Bijlage 3 projectnota onteigening en bijlagen:

       projectnota onteigening
       bijlage 1 brief aan gemeente Essen inzake opstart  fase 2
       bijlage 2 masterplan
       bijlage 3 studie nood aan bedrijfsruimte
       bijlage 4 ontwerp inrichtingsprincipes
       bijlage 5 ontwerp verkoopakte
       bijlage 6 ontwerpstatuten oprichting parkmanagement vzw
     
Bijlage 4 grafisch plan
Bijlage 5 toelichtingsnota
Bijlage 6 voorlopige vaststelling gemeenteraad

 

Het volledig onteigeningsdossier ligt ook ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Essen, Heuvelplein 23, 2910 ESSEN, tijdens de openingsuren van de Omgevingsbalie.

 

INDIENEN VAN STANDPUNTEN, OPMERKINGEN OF BEZWAREN

 

Standpunten, opmerkingen en bezwaren met betrekking tot het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (DEEL I) en/of het voorlopig onteigeningsbesluit (DEEL II) kunnen  tot en met 16 december 2023 worden ingediend op drie manieren:

•             Door verzending van een (aangetekende) brief aan de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) van de gemeente Essen op het adres: Gemeente Essen, GECORO, Heuvelplein 23, 2910 ESSEN.

•             Door afgifte van een brief aan de GECORO tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Essen (Heuvelplein 23, 2910 ESSEN).

•             Digitaal: op het e-mailadres: ruimtelijkeordening@essen.be, met als onderwerp ‘Rijkmaker’

 

Gelieve te vermelden of uw standpunt, opmerking of bezwaar betrekking heeft op het RUP (deel I van het openbaar onderzoek), het onteigeningsbesluit (DEEL II van het openbaar onderzoek) of op beide.