Interreg project Waterstofregio 2.0

De samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland is gestart in 2009 onder impuls van het eerste Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland’. Vlaanderen en Nederland herbergen een aantal toonaangevende technologiespelers en eindgebruikers rond waterstof, zowel op vlak van de ontwikkeling van voertuigen als op vlak van de productie van waterstof uit groene energie. Binnen ‘Waterstofregio’ zijn een aantal unieke demonstratieprojecten gerealiseerd zoals  bijvoorbeeld een eerste vuilniswagen op waterstof.

Met de deelname aan het project Waterstofregio 2.0 engageren we ons om het potentieel voor waterstofgebruik te onderzoeken op een aantal bedrijventerreinen gelegen in de provincie Antwerpen. Het is ook de bedoeling om bedrijven te informeren over de mogelijke waterstoftoepassingen en hun voordelen. Op deze manier wilt POM Antwerpen bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme economie.

POM Antwerpen onderzocht de haalbaarheid van het plaatsen van waterstoftankinfrastructuur op twee bedrijventerreinen in Antwerpen: Pullaar te Puurs en Rijkmaker te Essen/Kalmthout.
De resultaten en aanbevelingen van deze twee case studies kan je hier raadplegen.

 

Bekijk ook het filmpje over het project:

De stand van zaken die WaterstofNet ivm het ganse project publiceerde vind je hier: http://www.waterstofnet.eu/nl/waterstofregio-2-0

Partners