Niel verkaveling Cornelis

Het bedrijventerrein van Wienerberger in Niel is eind 2014 uiteengevallen in drie delen met telkens een ander bedrijf als eigenaar: Coeck, Tennisbrick en Ilarco (Paul Cornelis). Om de verschillende percelen afzonderlijk te ontsluiten moet nieuwe wegenis aangelegd worden in kruisvorm, die aantakt op de eerder in opdracht van POM Antwerpen aangelegde omleidingsweg.
Op 28 mei 2018 werden de werken voorlopig opgeleverd. Er werd een tussentijdse afrekening opgemaakt en overgemaakt aan de projectpartners. Het subsidiesaldo voor de basiswerken en de waterleiding en het totale subsidiebedrag voor de openbare verlichting werden opgevraagd bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).