Hemiksem Heemsdaalstraat

De herstructurering van de site Heemsdaalstraat te Hemiksem wil een verbeterde wegontsluiting creëren voor de vier bedrijven die er gevestigd zijn. Dankzij deze weginfrastructuur kan ook het bedrijf Galler verder uitbreiden en haar vrachttransport loskoppelen van de woonwijken aan de Schelde (Kallebeek).
In 2018 komt het project in de realisatiefase; Elia plant exact op de ligging van de weg een aanleg van een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel, ten behoeve van Umicore. De opbraak en de heraanleg voor het deel nodig voor Elia wordt door Elia gefinancierd. Zo wordt het project in combinatie met subsidies betaalbaar voor de betrokken partijen. Het projectmanagement ligt bij POM. Alle projectkosten van POM worden door de contractpartners vergoed.