Interreg project SEL: Smart Energy Link


Verder bouwend op de resultaten van Eco2Profit werd in samenwerking met de partners uit Vlaanderen en Nederland een nieuw Europees Interregproject uitgewerkt voor het ondersteunen van koolstofarme industrieterreinen. Doel is hernieuwbare energieproductie op bedrijventerreinen versneld te realiseren en de opgewekte energiestromen te sturen in lokale smart grids.

Meer concreet zal worden onderzocht of de kleiputten op het Wetenschapspark kunnen worden aangewend voor de koeling van de gebouwen onder de vorm van een koudenet.
Op de bedrijventerreinen Duwijck en Rijkmaker (Lier, Essen) worden de mogelijkheden onderzocht onder welke vorm windenergie kan worden opgeslagen om ter plaatse te verbruiken in een lokaal energiesysteem. Er worden ook laadpalen voorzien voor elektrische voertuigen.
Deze smart grid aanpak is essentieel om de Europese energietarget 2020 te halen. Bovendien laat het bedrijven toe om kosten te besparen en autonomer te worden op vlak van energie door op gepaste tijden energie te verbruiken, op te slaan of te injecteren op het net.
Het voorstel werd ingediend in oktober 2016 . De opstart van het project was eind 2017.
In 2018 werd een vooronderzoek opgestart om de 2 demo’s verder te concretiseren i.s.m. VITO en UA.

De kleiputten op het Wetenschapspark blijken niet geschikt voor de aanleg van een koudenet.
In het RUP is voorzien dat de putten mogen worden aangewend voor energiewinning.
Er werden subsidies bij Vlaanderen verkregen voor de aanleg van een floating PV installatie van 325 kWp op de kleiput.
Er wordt onderzocht welke configuratie van PV de omliggende gebouwen op de meest optimale manier kan voorzien van elektriciteit.
Op Essen Rijkmaker werd overleg gepleegd met de bedrijvenvereniging en de uitbater van de windmolens om medewerking te verkrijgen voor het haalbaarheidsonderzoek.
In Lier werd verder gewerkt aan het voorbereiden van de vergunningsaanvraag voor de windmolens.

 

Partners