Willebroek Zuid en Centraal

De provincie heeft het studiebureau GRONTMIJ (nu SWECO) de opdracht gegeven twee Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) op te maken voor de “ontwikkelingszone centraal” en de “ontwikkelingszone Zuid” inclusief ontsluitingsweg”. De ontwikkeling van deze regionale bedrijven-terreinen maken deel uit van de PPS tussen POM Antwerpen, de gemeente Willebroek en de NV Vaartland. Deze procedures werden stilgelegd omdat de ontsluitingsproblemen de ontwikkeling van de terreinen belemmerd.

POM Antwerpen heeft in 2015 SWECO de opdracht gegeven de ontsluiting van het bestaande industrieterrein Kersdonk naar de A12 te onderzoeken. In december 2016 keurde de intergemeen-telijke begeleidingscommissie (IGBC) de startnota goed voor de ontsluiting van Kersdonk naar de A12. In 2017 werden hiervoor de verschillende scenario’s onderzocht en doorgesproken met de gemeenten.