Oelegem Ter Straten

Het bedrijventerrein Ter Straten is gelegen in de gemeente Ranst aan het Albertkanaal. Het terrein is 84 ha groot en heeft een goede beeldkwaliteit. Er is een actieve bedrijvenvereniging aanwezig. Het bedrijventerrein kampt al jaren met mobiliteitsproblemen. De huidige ontsluiting verloopt door woonstraten die niet geschikt zijn voor vrachtverkeer.
Op vraag van de gemeente werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met als doel een projectplan voor het terrein op te maken met vooral aandacht voor mobiliteit en ontsluiting.

POM heeft studiebureau Sweco opdracht gegeven een projectplan uit te werken voor het terrein. In het projectplan wordt een nieuwe ontsluitingsweg voorzien, die de woonstraten ontlast en mogelijkheden voor meer watergebonden transport via het Albertkanaal stimuleert.
Er werd onderzocht hoe de nieuwe Maasweg kan worden aangelegd rekening houdend met de plannen voor de uitbouw van een groencorridor ter compensatie van de verdere economische ontwikkeling van het ENA-gebied. Het voorgestelde tracé van de nieuwe Maasweg doorkruist ook enkele bestaande buurtwegen. Sweco heeft de opdracht gekregen een dossier op te maken om de vereiste aanpassingen aan de buurtwegen te realiseren.