Rumst Ontginningsgebied

Recent werd het kaderplan Boom-Rumst door de deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd. Het kaderplan geeft een ruimtelijke visie voor de gemeente Boom en Rumst mee en in het bijzonder ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van het ontginningsgebied. Het kaderplan maakt de afstemming tussen recreatie, ontginning, wonen en landbouw met als doel om het ontginningsgebied toegankelijk te maken en op een duurzame manier te ontwikkelen. Naast de provincie Antwerpen is ook de Vlaamse Waterweg (voorheen W&Z) eigenaar van een deel van het terrein.
Binnen het gebied liggen twee te saneren zones (voormalig huisvuilstort van de stad Antwerpen op eigendom provincie, voormalig asbeststort op eigendom W&Z). De provincie Antwerpen heeft aan de POM gevraagd dit project voor hen te coördineren en de sanering tot een goed einde te brengen.

 

Partners