Boom Krekelenberg I

POM Antwerpen heeft in de jaren ’80 het bedrijventerrein Krekelenberg 1 ontwikkeld, inmiddels is het toe aan herstructurering. Knelpunten zijn vooral waterhuishouding en infrastructuur voor de zwakke weggebruiker.
Een technisch voorstel met maatregelen om de waterproblematiek op te lossen wordt opgemaakt. Op basis hiervan zal een studiebureau worden aangesteld om een ontwerp te maken van de aanpassingen aan de waterinfrastructuur (riolering, grachten) en dit in combinatie met het geplande fietspad langs de Industrieweg.
Gemeente Boom heeft aan Aquafin gevraagd het project verder op te nemen (gemeenteraad en commissie van september 2018). POM Antwerpen ondersteunt de gemeente in de opmaak van een subsidiedossier voor Vlaio.