Realisaties bedrijventerreinbeheer

Aankoop sleutelkluizen en sleutelkoffers - vzw Bedrijvenpark Malle

In overleg met de brandweer werden er sleutelkluizen en sleutelkokers aangekocht. De sleutelkluizen werden geïnstalleerd bij de brandweer. Bedrijven op het bedrijventerrein kregen de mogelijkheid een sleutelkoker te plaatsen aan hun poort, zodat de brandweer in geval van een incident het terrein snel en zonder schade aan poort of hekwerk kan betreden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haalbaarheid warmtenet ISVAG - Terbekehof Wilrijk

In samenwerking met ISVAG en VOKA werd een studie uitgevoerd om na te gaan of de beschikbare restwarmte van de afvalverwerker ISVAG kan gebruikt worden door de bedrijven op het nabijgelegen bedrijventerrein Terbekehof. 

 

 

 

 

 

 

 


Strijkatelier en kindercrèche - Wolfstee en Klein Gent Herentals

Op de bedrijventerreinen Klein Gent en Wolfstee in Herentals / Grobbendonk / Herenthout wilde een aantal bedrijven – in samenwerking met K.I.H. (de voormalige Kontaktgroep Industrie Herentals) – het kwaliteitsniveau van de industriezone verhogen en de duurzaamheid op langere termijn verzekeren door een integrale aanpak. Half mei 2010 werd een strijkatelier geopend met collectieve strijkdienst voor alle werknemers en ophaalronde op de bedrijvenzone.
Bijkomend werd in mei 2011 een kinderdagverblijf op de bedrijvenzone geopend.

 

Gezamenlijke afvalophaling - Wommelgem-Ranst

Vzw BeWoRa (Bedrijvenvereniging Wommelgem & Ranst) organiseerde voor haar leden een gezamenlijke ophaling van oud papier en karton. Het initiatief wordt door BeWoRa als zeer succesvol beoordeeld en kent een groeiend succes. Deze actie draagt ongetwijfeld bij tot het vergroten van het draagvlak voor de bedrijvenvereniging.

 

 

 

 


Opritten ijsvrij maken - vzw Duwijckpark Lier
Bij ijzel of sneeuw zorgt de bedrijvenvereniging Duwijckpark ervoor dat de opritten van haar leden om 4u ’s morgens ijs- of sneeuwvrij worden gemaakt zodat de werknemers bij aankomst geen hinder ondervinden. De bedrijven hebben hiervoor een gezamenlijk contract afgesloten. 

Signalisatie - Terbekehof Wilrijk: link naar filmpje rechts onder 'links'
Consortiumbewaking bedrijventerreinen Rumst: link naar filmpje rechts onder 'links'