Gebiedsmanager wordt sleutelpersoon voor duurzaam bedrijventerrein Kanaalkant

Hans Maes, aangesteld als gebiedsmanager, vormt in het bedrijventerrein als witte raaf de ogen en oren van de overheid. Hij slaat de brug met de bedrijven om duurzame projecten in de Kanaalkant te realiseren. De Kanaalkant ligt langs het Albertkanaal in Antwerpen, Schoten en Wijnegem, en is het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen.
 
De opwaardering van het bedrijventerrein is volop aan de gang en de gebiedsmanager Hans Maes treedt vanaf nu op als sleutelfiguur. Naast het opvolgen van de lopende projecten in de Kanaalkant, zal hij ook nieuwe initiatieven en samenwerkingen met gebruikers, eigenaars en bedrijven opzetten. Op de grens tussen overheid en bedrijven spoort hij de juiste organisaties aan om projecten te starten. Bijvoorbeeld groene energie delen met andere bedrijven door zonnepanelen op het dak van een groot bedrijfsgebouw. Of een gezamenlijke waterbuffer aanleggen om overtollig water op te vangen. De gebiedsmanager moet de Kanaalkant opwaarderen tot een duurzaam bedrijventerrein met een sterk ondernemerschap.
 
Op een netwerkmoment maakten de bedrijven kennis met Hans Maes en konden zij meteen hun persoonlijke ideeën en suggesties voor toekomstige ontwikkelingen aan hem overhandigen.
Hans Maes, gebiedsmanager Kanaalkant: “We willen weten wat de gevoeligheden, de wensen en de noden van de bedrijven zijn. Maar ook welke plannen ze hebben, zodat we die op elkaar kunnen afstemmen. We willen daarom dat bedrijven over de eigen bedrijfsmuur kijken en zich verbonden voelen met de andere bedrijven op de Kanaalkant. De Kanaalkant moet een sterk merk worden.”
 
Het toekomstplan voor de Kanaalkant vormt de fundering voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. “De Kanaalkant  is als gebied niet alleen bijzonder door zijn strategische ligging aan het Albertkanaal, de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. Het herbergt ook nog tal van andere functies zoals woningen, scholen en sportclubs. Elke functie heeft ruimte nodig en ruimte wordt schaarser. Daar moeten we doordacht en duurzaam mee omgaan”, licht Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening toe. “Er is al een lange weg afgelegd waarbij de provincie Antwerpen het voortouw nam. Bij alle betrokken instanties de neuzen in dezelfde richting krijgen en vooral houden was cruciaal om uiteindelijk tot deze mijlpaal te komen.” 
 
Een van de uitdagingen voor de toekomst is om bestaande bedrijventerreinen te moderniseren en herstructureren. Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Antwerpen legt uit: “De Kanaalkant past in dit verhaal. Als tweede grootste bedrijventerrein in onze provincie heeft het een belangrijke economische meerwaarde voor de regio. Met Hans als gebiedsmanager kunnen we nu inzetten op de verdere uitbouw van Kanaalkant tot een optimaler, groener en duurzamer bedrijventerrein. POM Antwerpen versterkt op deze manier het economische weefsel.”
De provincie Antwerpen blijft de coördinator tussen de betrokken overheden en brengt partners samen om de acties op elkaar af te stemmen, zodat de ene actie de andere versterkt. 
 
Ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder bij De Vlaamse Waterweg nv: “De Vlaamse Waterweg wil het Albertkanaal en de binnenvaart nog sterker uitspelen in het belang van economie en mobiliteit met tegelijk aandacht voor leefbaarheid. We verbreden het kanaal, verhogen de bruggen tot een doorvaarhoogte van 9,10 meter en investeren in laad- en losfaciliteiten waardoor de kansen en het rendement van binnenvaart toenemen. De gebiedsmanager zal ons bijstaan om nog meer ondernemers in het gebied Kanaalkant te overtuigen van en te investeren in vervoer over water als een sterk alternatief voor het wegvervoer.”
 
Caroline Bastiaens, schepen van economie bij de stad Antwerpen: “Met Hans hebben we een extra troef in handen om Kanaalkant uit te bouwen tot een optimaler, groener en duurzamer bedrijventerrein. We zullen samen met de bedrijven onder andere op zoek gaan naar een optimale ruimtelijke invulling van het terrein en bieden hen ondersteuning in het realiseren van een modal shift, zowel qua medewerkers als qua logistiek.”
 
Wouter Rombouts, schepen voor lokale economie in Schoten: “De gebiedsmanager zal de grenzen van de betrokken gemeentes doen vervagen. En dat is prima, want het is van groot belang dat er in economische en mobiliteitsdossiers rond het Albertkanaal goed wordt samengewerkt vanuit een overkoepelende visie.”
 
Het schepencollege van Wijnegem reageert als volgt: “Als ondernemer sta je nog sterker door samen te werken, zelfs over de gemeentegrenzen heen, zonder je eigenheid te verliezen. Onze Wijnegemse bedrijventerreinmanager en de gebiedsmanager van de Kanaalkant zijn hierin je cruciale partners.”
 
 
Achtergrond
De omgeving van het Albertkanaal in Antwerpen, Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. De Kanaalkant is ook een buurt waar heel wat mensen graag wonen. Die combinatie zorgt voor een ingewikkelde verkeerssituatie van fietsers, auto’s en vrachtwagens. In 2015 ontwikkelde de provincie Antwerpen samen met de betrokken instanties een toekomstplan voor De Kanaalkant. Zij willen van de Kanaalkant een kwalitatief goed ontsloten en duurzaam bedrijventerrein in een stedelijke omgeving maken. Meer info op www.provincieantwerpen.be, zoekterm Kanaalkant. 
 
 

Partners