Wilrijk Terbekehof


Vlakbij de A12 in Wilrijk ligt het bedrijventerrein Terbekehof. De site is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar het rioleringsstelsel en het openbaar domein zijn sindsdien niet meer aangepast of vernieuwd. Het bedrijventerrein heeft vandaag te kampen met wateroverlast bij hevige regenbuien en een lage beeldkwaliteit.

 

Daar komt nu verandering in dankzij de grondige heraanleg – een project dat getrokken wordt door POM Antwerpen, samen met de partners water-link i.s.m. Aquafin (riolering en waterbuffer), district Wilrijk en stad Antwerpen (beeldkwaliteit) en ISVAG (warmtenet). Als studiebureau werd Sweco Belgium aangesteld en de aannemer van de werken is BESIX.

 

De wateroverlast wordt aangepakt door de aanleg een gescheiden rioleringsstelsel en een collectieve waterbuffering voor een aantal bedrijven.

 

Terbekehof krijgt bovendien een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door duurzame restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. De bedrijven die aansluiten op het warmtenet zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen: de emissies die zo vermeden worden zullen een positieve impact hebben op CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt.

De combinatie van dit rioleringsstelsel met grote kokers voor de afvoer van het regenwater, de kokers voor de vuilwaterafvoer, het warmtenet (een dubbele leiding) en de reguliere nutsvoorzieningen, maken dit tot een technisch uitermate complex project.

Een bijkomende uitdaging is tijdens de werken zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de activiteiten van de bedrijven in Terbekehof. De lokale bedrijvenvereniging HIW – al actief sinds de jaren zeventig – werd in aanloop van het project nauw betrokken.

 

In de heraanleg van het bedrijventerrein wordt 13,9 miljoen euro geïnvesteerd:

  • Rioleringswerken en waterbuffering: 7,3 miljoen euro.
  • Warmtenet: 3,1 miljoen euro.
  • Bovenbouw (beeldkwaliteit): 3,5 miljoen euro.

Het project kan rekenen op Vlaamse subsidies via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, 11 miljoen euro) en het Vlaams Energie Agentschap (VEA, 180.000 euro).

De werken zullen duren tot het najaar van 2021.

Partners