Wilrijk Terbekehof


Vlakbij de A12 in Wilrijk ligt het bedrijventerrein Terbekehof. De site is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar het rioleringsstelsel en het openbaar domein waren sindsdien niet meer aangepast of vernieuwd. Het bedrijventerrein had te kampen met wateroverlast bij hevige regenbuien en een lage beeldkwaliteit.

 

Grondige heraanleg

Daar kwam verandering in dankzij de grondige heraanleg – een project dat getrokken werd door POM Antwerpen, samen met de partners water-link i.s.m. Aquafin (riolering en waterbuffer), district Wilrijk en stad Antwerpen (beeldkwaliteit) en ISVAG (warmtenet). Als studiebureau werd Sweco Belgium aangesteld en de aannemer van de werken is BESIX.

De wateroverlast werd aangepakt door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een collectieve waterbuffering.

Terbekehof kreeg bovendien een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door duurzame restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. De bedrijven die aansluiten op het warmtenet zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen: de emissies die zo vermeden worden zullen een positieve impact hebben op CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt.

De combinatie van dit rioleringsstelsel met grote kokers voor de afvoer van het regenwater, de kokers voor de vuilwaterafvoer, het warmtenet (een dubbele leiding) en de reguliere nutsvoorzieningen, maken dit tot een technisch uitermate complex project.

Een bijkomende uitdaging  tijdens de werken was om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de activiteiten van de bedrijven in Terbekehof. De lokale bedrijvenvereniging HIW – al actief sinds de jaren zeventig – werd in aanloop van het project nauw betrokken.

In de heraanleg van het bedrijventerrein werd 13,9 miljoen euro geïnvesteerd:

  • Rioleringswerken en waterbuffering: 7,3 miljoen euro.
  • Warmtenet: 3,1 miljoen euro.
  • Bovenbouw (beeldkwaliteit): 3,5 miljoen euro.

Het project kon rekenen op Vlaamse subsidies via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, 11 miljoen euro) en het Vlaams Energie Agentschap (VEA, 180.000 euro).

De werken werden afgerond het najaar van 2021.
 

Energiegemeenschap

Samen met de bedrijven hebben we in 2022 afgetast wat een energiegemeenschap op Terbekehof zou kunnen betekenen. Bedrijven deelden ideeën over bijkomende zonnepanelen, (snel)laders voor elektrische voertuigen, batterijen – kortom, alles om het bedrijventerrein op de kaart te zetten als een duurzame en aantrekkelijke locatie.

POM Antwerpen gaf opdracht aan Sweco en Transition Stories om effectief een energiegemeenschap in de steigers te zetten. Dit werk is afgerond en HIW staat klaar om begin 2023 de energiegemeenschap op te richten en van start te laten gaan met het delen van zonnestroom.

Partners