Hoe maak je van een energiegemeenschap een succes?

In bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe wegen, riolen en een warmtenet. De oprichting van een energiegemeenschap is de volgende stap naar een duurzamere site. POM sloeg hiervoor de handen in elkaar met de lokale bedrijvenvereniging Handel en Industrie Werkt (HIW), Sweco en met Peter Verboven van Transition Stories, een bedrijf dat lokale trajecten inzake energietransitie ontzorgt.

 

Succesvolle businesscase

Peter Verboven van Transition Stories is een grote voorstander van het concept energie delen. In een hernieuwbare-energiegemeenschap verenigen zich afnemers die zelf groene stroom opwekken, verbruiken, opslaan en onder elkaar delen. In Terbekehof gaat het om zonne-energie. Peter Verboven: “We starten kleinschalig met een viertal bedrijven maar op termijn willen we uitbreiden.”

 

Klimaatdoelen halen

Dat er vanuit de bedrijfswereld interesse is, merkt Peter nu al. “Door in te stappen in een energiegemeenschap kunnen bedrijven hun klimaatimpact verminderen. Bovendien levert het een financieel voordeel op. En het allerbelangrijkste: het spoort bedrijven aan om meer in te zetten op hernieuwbare energie. Waar ze vroeger enkel keken naar het eigen verbruik, investeren ze nu in functie van het gezamenlijk verbruik. Het aandeel hernieuwbare energie zal daardoor sterk toenemen."

 

R-ACES

“Voor een succesvolle energiegemeenschap heb je drie zaken nodig: een sterke bedrijventerreinvereniging, voldoende vraag naar én aanbod van hernieuwbare energie”, stelt Peter. Die factoren zijn in Terbekehof allemaal aanwezig. Bovendien is er een restwarmtenet, een belangrijke factor in de verduurzaming van het terrein. “In het Europees gesubsidieerde Horizon 2020-project R-ACES ontwikkelden we een handige quickscan om na te gaan of er op een terrein potentieel aanwezig is om een energiegemeenschap op te richten. Dat project is uitgemond in de oprichting van de energiegemeenschap in Terbekehof.”

 

Bottom-up beweging

Aangepaste regelgeving, een goed juridisch kader en stevige procesondersteuning zijn noodzakelijk om een energiegemeenschap van de grond te krijgen. “De voorbije twee jaar is daar samen met POM en advies- en ingenieursbureau Sweco hard aan gewerkt.” Peter is ervan overtuigd dat de energietransitie zich sneller, effectiever en efficiënter kan en moet doorzetten. “Een bedrijventerrein is dé plek om dat voor elkaar te krijgen, want daar ligt het grote potentieel. Overigens kunnen in een energiegemeenschap verschillende soorten energie-infrastructuren aan bod komen. Naast zonnepanelen, ook windmolens en warmte-energie.” Of de inwoners uit de buurt kunnen deelnemen aan de energiegemeenschap?  Peter Verboven: “Op termijn is dat zeker mogelijk. Een bedrijventerrein als Terbekehof is een knooppunt van energiestromen in en voor de omgeving. Voor de omwonenden maar ook voor bedrijven aan de overkant van de A12 kan deelnemen zeer voordelig zijn.” 

Partners