POM en partners starten eerste energiegemeenschap van burgers (EGB) in Vlaanderen

Er beweegt wat op Terbekehof. De laatste jaren heeft het bedrijventerrein een enorme boost gekregen. Nu de wegen en riolen zijn heraangelegd en het warmtenet in de grond zit, staan we op de eerste rij om het voortouw te nemen rond thema's die de volgende jaren alle aandacht zullen (blijven) krijgen: energie, duurzaamheid, klimaat en circulariteit.

Bedrijvenvereniging Handel en Industrie Werkt (HIW) zet samen met POM Antwerpen deze grote woorden om in daden. De volgende jaren zullen op Terbekehof verschillende projecten rond het uitwisselen van energie en materialen het levenslicht  zien. Als pionier tonen we dat ecologie en economie hand in hand gaan.

Samen met de bedrijven hebben we in 2022 onderzocht wat een energiegemeenschap op Terbekehof zou kunnen betekenen. Bedrijven deelden ideeën over bijkomende zonnepanelen, (snel)laders voor elektrische voertuigen, batterijen, kortom, alles om het bedrijventerrein op de kaart te zetten als een duurzame en aantrekkelijke locatie.

POM Antwerpen gaf opdracht aan Sweco en Transition Stories om effectief een energiegemeenschap in de steigers te zetten. Dit werk is nu afgerond en HIW staat klaar om begin 2023 de energiegemeenschap op te richten en van start te gaan met het delen van zonnestroom.

Karel Cardoen (voorzitter HIW) en Wilfried Dockx (bestuurder Dockx en lid HIW) leggen uit wat deze gemeenschap voor hun bedrijf en het bedrijventerrein betekent.

 

Hoe dit praktisch in zijn werk gaat legt Peter Verboven van Transition Stories uit in deze video.
 

Waarom doen we dit en wat zijn de voordelen?

 

Partners