Lier Duwijck 2

Duwijck in Lier is zeer geschikt voor het plaatsen van windturbines en POM Antwerpen ziet dit ook als een uitgelezen hulpmiddel om tot een CO2 neutrale omgeving op het bedrijventerreinen te komen. Daarom werd in april 2017 een doelstellingenbestek gepubliceerd voor het zoeken naar het meest geschikte bedrijf voor het afsluiten van een overeenkomst met recht van opstal na een haalbaarheidsnota, en financieringsvoorstel met het oog op de realisatie en exploitatie van 3 windturbines te Lier. Het directiecomité koos Ecopower als zijnde de economisch meest voordelige offerte en sloot een overeenkomst voor het recht van opstal voor 15.048,50 euro per jaar per turbine en de bouw en exploitatie van de 3 windturbines. Ecopower is momenteel de vergunningsaanvraag aan het voorbereiden.