I²PCC – Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech

I²PCC is een interprovinciaal project dat de Vlaamse cleantech bedrijven laat kennismaken met het potentieel en belang van de Chinese markt, om zo samenwerkingen en projecten te stimuleren. Hiervoor werken de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant nauw samen  met Cleantech Flanders, Flanders Investment & Trade (FIT), en de Chinese zusterregio’s van de provincies (Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en Shaanxi). Klik hier voor een uitgebreide projectfiche.
 
De cleantech sector in Vlaanderen wordt gekenmerkt door veel jonge, kleine bedrijven en scoort zeer hoog op vlak van innovatie. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen deze bedrijven hun innovaties breder uit dragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio. China kan voor de Vlaamse cleantech bedrijven een interessante en belangrijke markt zijn. De laatste 30 jaar kent China immers een grote mate van verstedelijking. Dit betekent dat er snel geschakeld moet worden om kwaliteitsvolle levensomstandigheden te creëren voor de bevolking. Er wordt zwaar geïnvesteerd in onder meer afvalverwerking, drinkwatervoorziening, waterzuivering, energie- en warmteproductie. Stuk voor stuk domeinen waarin de Vlaamse expertise een verschil kan betekenen. De Made in China 2025 strategie van de Chinese overheid maakt bovendien een prioriteit van de transitie naar een groenere en meer energie-efficiënte economie. Dit creëert een momentum voor buitenlandse bedrijven om in partnerschap met lokale Chinese actoren grootse projecten op te zetten. China is voor veel kmo’s echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein. 


 
Alle Vlaamse provincies hebben een - vaak jarenlang - partnerschap met een zusterregio  in China,  waarbij de nadruk ligt op economische samenwerking.  Doordat I²PCC specifiek focust op deze bestaande samenwerkingsrelaties, wordt een interessant netwerk ter beschikking gesteld van de Vlaamse cleantech bedrijven.
 
Concreet omvat het I²PCC project een traject van informatiesessies, een bedrijfsmissie naar de verschillende Chinese regio’s en gerichte inkomende bezoeken van Chinese delegaties. De bedrijfsmissie zal gekoppeld worden aan de prinselijke missie naar China in November 2019, onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, en zal de verschillende partnerregio’s van de Vlaamse provincies in China aan doen. 
 
In februari 2019 werden de verschillende regio's bezocht door onze China- en Cleantech-experten. Tijdens deze verkennende missie toonden we onze filosofie, sterkhouders en enkele mooie bedrijfscases in een roadshow van seminaries.
Bezoeken aan verschillende geïntegreerde bedrijven in afval/waterbeheer, emissiecontrole en farma verduidelijkten concretere Chinese vragen. Chinese regio's leren onze mogelijkheden veel beter kennen en wij leren alsmaar beter in te spelen op hun noden.
 
Waagt u de sprong?
 
Wij zien 2 mogelijkheden tot samenwerking:
 

 1. U waagt het en springt alleen als bedrijf, bouwt contacten samen met ons uit en zoekt business-opportuniteiten;
 2. U springt liever met andere bedrijven en vormt samen een mooi ecosysteem rond een bepaalde uitdaging. Ieder van u legt een deel van de puzzel en één neemt de lead, de anderen zorgen voor bv add-ons. Wij leiden u naar geïnteresserde bedrijven.

 
Wij zien o.a. volgende uitdagingen waar u het verschil kan maken:
 

 • Procestechnologie leidend tot zero emissie productie;
 • Vermindering of behandeling van luchtemissies van allerhande sites;
 • Luchtbehandeling in gebouwen (verbetering van luchtkwaliteit van ruimtes in nieuwe en bestaande gebouwen);
 • Verrmindering of behandeling van water van industriële sites (chemie, farma, stortplaatsen,,steenkoolmijnen ...);
 • Vermindering of behandeling van slibs uit waterzuivering of processen van chemie, farma ...;
 • Economische bodemsanering (bioremediatie) van bodems vervuild door zware metalen, olie, PAKs, cyanides, organische poluenten, pesticiden...;
 • Afvalverwerking: van (preventie, hergebruik,) sortering en recyclage tot verwerking;
 • Waterstoftechnologie: van groene productie, opslag, transport, powergeneration tot toepassingen in mobiliteit, logistiek, chemie...;
 • Energie-efficiëntie in al haar facetten;
 • Smart grid en opslagtoepassingen;
 • Second life toepassingen en recyclage van Li-batterijen van electro-mobiliteit.


Interesse?
 
Geef uw voorstel aan ons door. Wij zoeken naar een match voor de gestelde uitdagingen. Wij brengen u bij een positieve repons vervolgens in contact met Chinese partners. 
We sluiten ook aan bij de prinselijke economische missie naar China, met een B2B Cleantechmissie. Vlaamse bedrijven zijn welkom om deel te nemen aan de missie.
Lees er hier meer over. 
 
Benieuwd naar onze evenementen?
 
Blijft u graag op de hoogte van het Interprovinciaal Internationaliseringsproject Cleantech China (I²PCC)? Schrijf u dan zeker in op onze mailings. Kies voor internationale samenwerking. 
 
Voor de verwezenlijking van dit interprovinciale project, ontvangt I²PCC financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

   

 

Partners