R-ACES

POM Antwerpen zoekt partners om CO2 uitstoot van de bedrijventerreinen Kanaalkant en Terbekehof naar beneden te halen.

R-ACES staat voor “fRamework for Actual Cooperation on Energy on Sites and Parks”. R-Aces is een Europees gesubsidieerd Horizon 2020-project waarin POM Antwerpen 1 van de 8 R-ACES projectpartners is die in 6 landen op zoek gaan naar projecten om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kan door overtollige energie uit te wisselen, gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en alles aan elkaar te koppelen met slimme energiebeheersystemen. Om dit te bereiken gaat POM Antwerpen bedrijven actief begeleiden in de zoektocht naar samenwerkingen. Doel is om van Kanaalkant en Terbekehof duurzame toekomstgerichte bedrijventerreinen te maken. Enkele concrete voorbeelden waar POM Antwerpen mee kan ondersteunen: restwarmte delen via warmtenetten, reststromen van PV panelen productie delen of hernieuwbare energiebronnen inzetten.

Aanstaande maandag 8 februari, 16.00-17.00 staat ons online event gepland rond Energieprojecten Kanaalkant. We hopen je gedurende 1uur te inspireren en kijken uit naar een mogelijke samenwerking.

Verschillende projectideeën rond energiebesparing en verduurzaming kwamen de afgelopen tijd op de radar van Kanaalkant. Ons doel is om ze de volgende jaren in de praktijk te brengen. Vanuit POM Antwerpen zetten we onze schouders hieronder. De eerste stappen die we zullen nemen, hangen af van het projectidee én van hoever we nu staan. Concreet kan het gaan van bijvoorbeeld eerste doorrekeningen over haalbaarheidsstudies tot stappenplannen voor vergunning en uitvoering.

Nu maandag starten we met een korte voorstelling en gaan vervolgens in gesprek over vijf van die projectideeën. Zo heeft iedereen de kans om mee te denken - en mee te bouwen - aan een duurzame toekomst voor Kanaalkant. Tijdens dit online event willen we ook ruimte geven aan nieuwe ideeën en initiatieven, deze kan u open en in vertrouwen met ons delen.

Interesse? Schrijf je nog snel onderaan deze pagina in.
 

Bredere kadering omtrent R-ACES

R-ACES betekent een stapsgewijze verandering in de bijdrage van de Europese industrie aan de klimaatdoelstellingen van de EU. De industriële sector vertegenwoordigt immers 25% van alle energievraag - en 50% van de totale vraag naar koeling en verwarming op het continent; toch is slechts 16% afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Door in te zetten op collectieve maatregelen en clustering kan de efficiëntie van de industrie drastisch worden verhoogd. 

R-ACES bundelt de kennis en ervaring die is opgedaan in EU- en nationale projecten in een set van drie gerichte instrumenten:

  • een zelfbeoordelingsinstrument
  • een juridisch instrument
  • een slim energiebeheerplatform voor clusters.

De tools zijn ingebed in ondersteunende acties die zijn opgebouwd rond peer-to-peer leren, meer formele cursussen en webinars en serious games. Het zal worden gevalideerd in 3 ecoregio's, actief worden ingezet in nog eens 7 regio's en verspreid over 90 regio's in heel Europa. Daarnaast zullen de tools en ondersteuningsmethodiek na afloop van dit project op duurzame wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Het project is gestart in juni 2020 en loopt tot november 2022.

Wat mag je van POM Antwerpen verwachten? 

POM Antwerpen biedt aan om gedurende 2 jaar hun expertise en netwerk in te zetten om te komen tot haalbare projecten die van Kanaalkant en Terbekehof duurzame toekomstgerichte bedrijventerreinen te maken.

Heb je ideeën om met je bedrijf een steentje bij te dragen in de klimaatneutrale toekomst, meld je dan aan! Zit je nog met vragen of wens je wat meer uitleg, aarzel niet om ons te contacteren.

Meer info over het EU Horizon 2020 project via www.r-aces.eu
Contact: paul.robbrecht@pomantwerpen.be 

Inschrijven Event energieprojecten Kanaalkant - 8/02 - 16u00