Congres 'Warmtewende voor de industrie'

Collega Paul Robbrecht stelt op 20 oktober de energiemakelaar als katalysator van duurzame warmte voor tijdens 'Warmtewende voor de industrie', een congres van ODE VlaanderenEnergik en flux50.

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie.

De aanscherping van de Europese doelstellingen en de economische situatie ten gevolge van de hoge gasprijzen brengen de omslag naar duurzame warmte in de industrie in een stroomversnelling. Warmtenetwerk Vlaanderen, Energik en Flux50 organiseren daarom op 20 oktober in het KAVA Congrescentrum in Antwerpen een studiedag over dit 'hot topic' met een overzicht van de laatste innovaties, recente projecten en beleidsevoluties.

Voor de benutting van restwarmte via warmtenetten zijn er nog heel wat lessen te trekken uit lopende projecten. Het gebruik van warmte/koude als flexibele energiebron en slimme sturingen die elektrificatie en warmte koppelen zijn hiervan een voorbeeld. Tegelijk vinden innovaties in bv. concentrated solar power, ORC, warmtepompen en opslag hun weg naar de markt. Op dit evenement krijgt u een update van deze "warmtewende" voor de industrie vanuit concrete projecten in Vlaanderen.

Energik gaat op zoek naar Energy Manager of the Year.

Energik wil, in samenwerking met Howest Hogeschool en AP Hogeschool, alle aandacht vestigen op de toekomstige professionals binnen de domeinen energie en klimaat.

Tijdens een slotshow aansluitend op “warmtewende voor de industrie” zullen de winnaars van de bachelor-proefschriften gelauwerd worden.

Bedrijven en hun energiemanagers zullen in de spotlight worden gezet voor hun gerealiseerde projecten die bijgedragen hebben tot:

  • een verhoogde energie-efficiëntie en klimaatdoestellingen
  • het energie transitietraject

 

LOCATIE

KAVA CONGRES CENTRUM
Consciencestraat 41
2018 Antwerpen

Deelnameprijs: 125/75 euro
 

Meer info op de site van Energik.


➡️ Het programma

➡️ Schrijf je in