VACATURE Projectmedewerker Innovatiecentrum Werk

Het Innovatiecentrum Werk zoekt een voltijdse (100%) projectmedewerker ‘Werk en ondernemerschap’.  Het Innovatiecentrum zal zich de komende jaren volop inzetten rond experimentele en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op en naast de arbeidsmarkt. De focus van het Innovatiecentrum ligt momenteel op de provincie Antwerpen waar de uitdagingen op vlak van tewerkstelling het grootst zijn.

Het Innovatiecentrum werkt een waaier aan experimentele trajecten en projecten uit voor en mét werkgevers die te kampen krijgen met (langdurige) openstaande vacatures. Daarnaast werken we ook actief samen met middenveldorganisaties die de doelgroepen bereiken waar het grootste arbeidsreserve ligt. Samen met de verschillende partners werken we aan oplossingen op maat van de doelgroepen en werkgevers.

De talloze initiatieven blijven uiteraard niet beperkt tot projecten. Het Innovatiecentrum heeft als ambitie om deze initiatieven te verduurzamen en zo tot structurele oplossingen te komen. Deze verduurzaming wensen we ook te bereiken door het verlenen van advies aan beleidsmakers, op basis van de gerealiseerde projecten en een gefundeerde wetenschappelijke benadering.

Tot slot moedigt het Innovatiecentrum changemakers en experts aan om concepten en ideeën voor te stellen  zodat we deze samen kunnen uitwerken met de nodige wetenschappelijke onderbouwing.


Jouw opdracht

•             Je organiseert activiteiten en evenementen in functie van de verschillende projecten van het Innovatiecentrum.

•             Je draagt actief bij aan het bedenken en vormgeven van nieuwe innovatieve projecten.

•             Je coördineert en zet de bestaande & huidige initiatieven van het Innovatiecentrum voort (o.a tewerkstellingsproject jongeren, podcast over werk, Hackathon, tewerkstellingsproject anderstaligen...)

•             Je bent in staat om verslag uit te brengen over de projecten en zo de resultaten in kaart te brengen.

•             Je betrekt experts, verenigingen, werkgevers en de doelgroep waar en wanneer mogelijk.

•             Je betrekt de adviesraad, onderwijsinstellingen, middenveldorganisaties en werkgeversorganisaties tijdens het organiseren van leertrajecten

•             Je besteedt extra aandacht aan de doelgroepen waar het grootste arbeidsreserve ligt (NEET-jongeren, mensen met een beperking, 55-plussers, vrouwen met een migratieachtergrond,…)

•             Je bent in staat om workshops en/of presentaties te geven over de projecten van het Innovatiecentrum.

•             Je rapporteert aan de algemeen manager en communiceert op een heldere manier naar de betrokken collega’s.

 

Jouw profiel 

•             Je bezit minimaal een diploma van een professionele of academische bachelor en kan functioneren op masterniveau.

•             Je hebt een goede kennis van projectmanagement en basiskennis van het programma-management. 

•             Je hebt voeling met het thema “werk en ondernemen” en bent zowel in staat om organisaties als werkgevers te benaderen.

•             Je bent maatschappelijk geëngageerd en legt netwerken met werkgevers, organisaties, partners van het Innovatiecentrum (o.a VDAB, Stad Antwerpen, Stad Turnhout, Provincie Antwerpen,…)

•             Je bent in staat om vlot en helder te communiceren via communicatiekanalen van het Innovatiecentrum.

•             Je kan zelfstandig werken, maar je werkt ook graag in team.

•             Je bent een geboren netwerker en bent in staat om opportuniteiten te herkennen.

•             Je bent in staat om projecten kritisch te analyseren en adviezen te formuleren.

•             Je bent gedreven, integer, creatief en zoekt een impactvolle job.

•             Je bent zowel organisatorisch sterk als flexibel in de uitvoering.

•             Je bent bereid te werken op het ritme van het Innovatiecentrum en de betrokken partners. Avond- en weekendwerk worden gecompenseerd met vrije dagen tijdens de week.

•             Je bent bereid om verplaatsingen te maken binnen de Provincie Antwerpen.

 

Wij bieden

•             een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

•             een bruto maandwedde in niveau A1a-A1b-A2.

•             Een gevarieerd takenpakket;

•             36 Vakantiedagen

•             Fietsvergoeding en een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer;

•             een flexibele arbeidstijdregeling;

•             De mogelijkheid om thuis te werken in samenspraak met je leidinggevende.
 

Hoe solliciteren?

•             Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 20 februari 2023. Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@pomantwerpen.be. Tav. Mevr. Chris Claessens

•             Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kan je contact opnemen met Yasmien Naciri.

 

Het Innovatiecentrum is een inclusieve organisatie met aandacht voor gelijke kansen en verscheidenheid.

Partners