Miranda Coppens is de nieuwe algemeen directeur van POM Antwerpen

POM Antwerpen kondigt de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur aan. Na een uitgebreide selectieprocedure is Miranda Coppens gekozen als de meest geschikte kandidaat. Haar benoeming werd bekrachtigd door de raad van bestuur van 25 juni. De Raad van Bestuur heeft hierbij het voorstel van de selectiejury en het directiecomité gevolgd.

De jury, de leden van het directiecomité en de raad van bestuur baseren de voordracht van Miranda op grond van haar uitstekende resultaten tijdens de selectieprocedure. Ze is resultaatgericht en beschikt over sterke vaardigheden op het gebied van samenwerking, participatie en overleg. Haar begrip van de complexiteit van een lokaal bestuur en haar focus op overleg zijn positieve eigenschappen die van cruciaal belang zijn voor de uitdagingen waarvoor POM Antwerpen staat.

Miranda is geen onbekende voor vele medewerkers en stakeholders van POM en provincie Antwerpen. Van 2007 tot en met 2022 was ze als diensthoofd Ruimtelijke Planning bij de provincie Antwerpen onder andere verantwoordelijk voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

Vanaf 2022 tot nu was Miranda Omgevingsmanager bij de Vlaamse overheid. In die rol was ze verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning, -projecten en -vergunningen en Vlaamse Investeringsprojecten voor het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Met deze ervaringen, waarbij ze meerdere teams aanstuurde, brengt Miranda Coppens niet alleen waardevolle expertise maar ook een diepgaand inzicht in de ruimtelijke en economische dynamiek en organisatiemanagement mee.

De nieuwe directeur van POM Antwerpen zal op maandag 2 september aan haar nieuwe functie beginnen.