VACATURE Adviseur Innovatiecentrum Werk

VACATURE

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de provincie Antwerpen zoeken een

ADVISEUR Innovatiecentrum Werk -  2023 (voltijds)


Het Innovatiecentrum Werk zoekt een voltijdse (100%) adviseur (wetenschapsvalorisatie).  Het Innovatiecentrum zal zich de komende jaren volop inzetten rond experimentele en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op en naast de arbeidsmarkt. De focus van het Innovatiecentrum ligt momenteel op de Provincie Antwerpen waar de uitdagingen op vlak van tewerkstelling het grootst zijn.

Het Innovatiecentrum werkt een waaier aan experimentele trajecten en projecten uit voor en mét werkgevers die te kampen krijgen met (langdurige) openstaande vacatures. Daarnaast werken we ook actief samen met middenveldorganisaties die de doelgroepen bereiken waar het grootste arbeidsreserve ligt. Samen met de verschillende partners, werken we aan oplossingen op maat van de doelgroepen en werkgevers.

De talloze initiatieven blijven uiteraard niet beperkt tot projecten. Het Innovatiecentrum heeft als ambitie om deze initiatieven te verduurzamen en zo tot structurele oplossingen te komen. Deze verduurzaming wensen we ook te bereiken door het verlenen van advies aan beleidsmakers, op basis van de gerealiseerde projecten en een gefundeerde wetenschappelijke benadering.

Tot slot moedigt het Innovatiecentrum changemakers en experts aan om concepten en ideeën voor te stellen  zodat we deze samen kunnen uitwerken met de nodige wetenschappelijke onderbouwing.

 

Jouw opdracht

•             Je onderzoekt en analyseert het bestaande aanbod  van werkgeversorganisaties, lokale besturen, middenveldorganisaties e.a. op en naast de arbeidsmarkt.

•             Je bent vanuit je brede wetenschappelijke kennis over de arbeidsmarkt de inspirator voor de nieuwe initiatieven en projecten die het innovatiecentrum zal opzetten

•             Je rapporteert aan de algemeen manager.

•             Je werkt adviezen uit en bent in staat deze wetenschappelijk te onderbouwen.

•             Je bundelt en kadert de bestaande/huidige activiteiten van het Innovatiecentrum.

•             Je betrekt experts, onderwijsinstellingen, verenigingen, werkgevers en de doelgroep waar en wanneer mogelijk in het formuleren van adviezen.

•             Je draagt bij aan het jaarlijks rapport van het Innovatiecentrum

•             Je draagt inhoudelijk bij aan het Innovatiecentrum en denkt actief na over de strategische doelstellingen.

•             Je draagt inhoudelijk bij aan leertrajecten en het verspreiden van expertise op het veld.

•             Je besteedt inhoudelijk extra aandacht aan de doelgroepen waar het grootste arbeidsreserve ligt (NEET-jongeren, mensen met een beperking, 55-plussers, vrouwen met een migratieachtergrond,…)


Jouw profiel

•             Je bezit minimaal een diploma van een professionele of academische bachelor en kan functioneren op masterniveau.

•             Je hebt voeling met het thema ‘Innovatie’ en ‘arbeidsmarkt’.

•             Je bent de brug tussen onderzoek en praktijk.

•             Je bent maatschappelijk geëngageerd en goed geïnformeerd over de uitdagingen op en naast de arbeidsmarkt.

•             Je legt proactief contact met experts binnen de organisatie van onze partners (o.a. VDAB, Stad Antwerpen, Stad Turnhout, Provincie Antwerpen,…) en wisselt informatie uit.

•             Je bent in staat om vlot en helder te communiceren.

•             Je kan zelfstandig werken, maar je werkt ook graag in team.

•             Je bent in staat om projecten kritisch te analyseren en adviezen te formuleren.

•             Je bent gedreven, integer, creatief en zoekt een impactvolle job.

•             Je bent zowel organisatorisch sterk als flexibel in de uitvoering.

•             Je bent bereid te werken op het ritme van het Innovatiecentrum en de betrokken partners.

•             Je bent bereid om verplaatsingen te maken binnen de Provincie Antwerpen.

 

Wij bieden

•             een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

•             een bruto maandwedde in niveau A1a-A1b-A2.

•             Een gevarieerd takenpakket;

•             36 Vakantiedagen

•             Fietsvergoeding en een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer;

•             een flexibele arbeidstijdregeling;

•             De mogelijkheid om thuis te werken in samenspraak met je leidinggevende.

 

Hoe solliciteren?

•             Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 20 februari 2023. Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@pomantwerpen.be. T.a.v. Mevr. Chris Claessens

•             Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kan je contact opnemen met Yasmien Naciri

 

Het Innovatiecentrum is een inclusieve organisatie met aandacht voor gelijke kansen en verscheidenheid.

 

 

Partners