Herbekijk het webinar 'Circulariteit op bedrijventerreinen'

Op 2 december 2021 organiseerde het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement een webinar met als thema 'Circulariteit op bedrijventerreinen'. Verschillende boeiende sprekers deelden hun expertise.

Circulaire economie is een boeiend verhaal waarbij samenwerking de sleutel tot succes is. Onder de 85 deelnemers waren vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen, lokale, regionale en Vlaamse besturen, werkgeversorganisaties, studiebureaus en ook ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen. Doorheen de presentaties en de vragenronde kwam de ‘nood aan samenwerking’ goed uit de verf en werd duidelijk dat er verschillende praktijkervaringen zijn die andere bedrijventerreinen kunnen inspireren.

Voor het volledige verslag, een opname van de sessie en verdere informatie omtrent dit thema verwijzen we graag naar de website van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement.