Veiling Zuid

Nuttige informatie

Prijs:
126 euro/m² kavel (basisindex CPI van april 2022, herzieningsindex maand voorafgaand aan de beslissing van het directiecomité m.b.t. de vermelde verkoop) + 33,75 euro/m² onverdeeld aandeel in de infrastructuurwerken.
Grootte:
55ha
Te koop:
13,7 ha, variabele perceelsoppervlakte (in functie van geïnteresseerde bedrijven)
Timing:
onmiddellijk beschikbaar
Doelgroep:
Specifiek regionaal bedrijventerrein voor agro-industrie. Zie verkoopsfiche voor details.
Locatie:
Sint-Katelijne-Waver, Hoveniersstraat

Contact

ElsKenis
03 240 68 79

Toplocatie voor agro-industrie

Veiling Zuid is een gloednieuwe ontwikkeling met ambitie. Door haar unieke ligging net naast de grootste coöperatieve veiling van Europa en temidden van een industriezone die reeds heel wat bedrijven vestigt uit de sector, biedt de site een Europese toplocatie voor elk bedrijf actief in de agro-industrie.

Is uw bedrijf actief in de verwerking of toelevering van landbouwproducten of richt u zich op dienstverlenende activiteiten voor deze sector, dan biedt Veiling Zuid de perfecte locatie voor u.

Een overzicht van de activiteiten die deze nieuwe ontwikkeling op het oog heeft:

  • verwerking: productie van frietjes, kant en klare maaltijden, slachterij, bewerking en verpakking van voedings-, landbouw- of tuinbouwgewassen (planten, bloementeelt, ...)
  • toelevering: productie en levering van veevoeders, meststoffen, onkruidverdelgers, ...
  • dienstverlening: logistiek en distributie van agroproducten, herstel van landbouwmachines, acclimatisatie van planten, serreconstructie, onderhoud van tuinbouwinstallaties, ...
  • niet-grondgebonden agrarische productie: champignonkwekerij 
     

Site met oog voor duurzaamheid

Veiling Zuid is een duurzaam bedrijventerrein waarbij de bedrijfsactiviteiten worden geclusterd rond een centrale weg. De perceelsoppervlakte is variabel en bespreken we graag met u in functie van de noden en wensen van uw bedrijf.

Veiling Zuid voorziet in een optimaal ruimtegebruik door de aanleg van gezamenlijke water-, groen- en geluidsbuffers. Bij de aanleg van het bedrijventerrein wordt gekozen voor duurzame materialen.

Als bedrijf op Veiling Zuid kiest u voor een CO2-neutraal terrein. Hiertoe draagt u als bedrijf uw steentje bij. Ook andere inspanningen rond duurzaamheid worden door POM Antwerpen actief ondersteund. Via de parkmanagementvereniging op Veiling Zuid kunt u samen met de andere aanwezige bedrijven ook zelf kostefficiënte oplossingen voorstellen voor gemeenschappelijke behoeftes, zoals groenonderhoud of afvalophaling. POM Antwerpen bouwde hierrond een jarenlange expertise op die ook u ten goede zal komen.

Alle verkoopsinfo en een kaartje van het gebied vindt u op onze verkoopsfiche - versie 16 mei 2024
 

Vraagprijs
De prijs bedraagt 126 euro/m² kavel (basisindex CPI van april 2022, herzieningsindex maand voorafgaand aan de beslissing van het directiecomité m.b.t. de vermelde verkoop) + 33,75 euro/m² onverdeeld aandeel in de infrastructuurwerken.
Het bedrag van 33,57 euro/m² kan bedrijfseconomisch als investering worden afgeschreven. Op het onverdeeld aandeel is bijkomend BTW verschuldigd, maar hiervoor kan al naargelang uw BTW-statuut volledig recht van aftrek genoten worden in de zin van art. 45 van het BTW-wetboek.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie!