Water+Land+Schap - Mechelse Groenteregio

 

Allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

De gebiedscoalitie Aqualitatieve Mechelse Groenteregio wenst jullie een voorspoedig en succesvol 2020. Moge het een jaar worden van goed gezinde weergoden!

Het projectteam zat de laatste maanden niet stil. We besteedden onder andere de studies van RainlevelR, peilgestuurde drainages en stuwtjes uit. De studies zullen in 2020 worden opgestart en hebben tot doel de effectiviteit en haalbaarheid van deze maatregelen nauwkeurig te onderzoeken.
Daarnaast gingen we ook aan de slag met de input die jullie ons gaven tijdens de workshop van 10 oktober bij Primato en selecteerden hieruit de eerste vier haalbare demoprojecten die we verder uitwerkten.
De vier projectvoorstellen die we hebben ingediend zijn:

  • Ecologisch en adaptief irrigatiebekken nabij de Itterbeek te Lier/Duffel
  • Adaptieve captatie vanuit de Itterbeek in Putte/Lier
  • Ecologische irrigatiepoel nabij een bos voor een veerkrachtige groenteteelt in Rumst
  • Slimme drainages in de Mechelse Groenteregio

Momenteel liggen deze voorstellen ter goedkeuring voor bij de jury en de planbegeleidingscommissie. We verwachten de uitslag in het voorjaar. Indien deze worden geselecteerd, kunnen de initiatiefnemers de komende jaren starten met de verwezenlijkingen op het terrein.

Een aantal andere projectideeën vereisen nog meer voorbereiding en diepgaander onderzoek. Deze worden nu verder uitgewerkt en voorbereid door onze gebiedscoalitie in nauwe samenwerking met de gemeenten en initiatiefnemers. Met genoeg ondernemingsgezindheid en zin in samenwerking hopen we zo de volgende jaren ook die projectideeën uit te werken tot mooie, gedragen initiatieven.
Zo zie je maar, de komende jaren staat nog heel wat gepland om van de Mechelse Groenteregio een klimaatrobuustere regio te maken.

Altijd bereikbaar voor vragen, ideeën of opmerkingen,
De gebiedscoalitie Aqualitatieve Mechelse Groenteregio

Deze berichtgeving kadert in het project Water+Land+Schap: Aqualitiatieve Mechelse Groenteregio en wordt georganiseerd met steun van ELFPO door POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

 


 

Met dit PDPO- en Landinrichtingsproject pakken we de watergebonden uitdagingen in de Mechelse Groenteregio aan. 

POM Antwerpen richt hiervoor een lokale gebiedscoalitie op bestaande uit de gemeentes Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Lier, Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) en Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) van de  Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL), Proefstation voor de groenteteelt (PSKW), Pidpa, Natuurpunt Oude Spoorweg, Boerenbond

We geloven dat we door samen te werken kunnen zorgen voor een betere waterkwaliteit, een zekerdere en duurzamere watervoorziening en minder wateroverlast en minder watertekorten. We werken daarbij bedrijfsoverschrijdend en gebiedsgericht samen met land- en tuinbouwers, bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders. 

De Vlaamse Overheid stelt 500.000€ subsidies en instrumenten landinrichting ter beschikking om de Mechelse Groenteregio te optimaliseren.

MEER INFO: Water-Land-Schap pagina van de Vlaamse Landmaatschappij

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO  en het  landinrichtingsproject Waterlandschap en verloopt in samenwerking met POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

www.vlaanderen.be/pdpo
 

 

Partners