Water+Land+Schap - Mechelse Groenteregio

Met dit PDPO- en Landinrichtingsproject pakken we de watergebonden uitdagingen in de Mechelse Groenteregio aan. 

POM Antwerpen richt hiervoor een lokale gebiedscoalitie op bestaande uit de gemeentes Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Lier, Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) en Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) van de  Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL), Proefstation voor de groenteteelt (PSKW), Pidpa, Natuurpunt Oude Spoorweg, Boerenbond

We geloven dat we door samen te werken kunnen zorgen voor een betere waterkwaliteit, een zekerdere en duurzamere watervoorziening en minder wateroverlast en minder watertekorten. We werken daarbij bedrijfsoverschrijdend en gebiedsgericht samen met land- en tuinbouwers, bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders. 

De Vlaamse Overheid stelt 500.000€ subsidies en instrumenten landinrichting ter beschikking om de Mechelse Groenteregio te optimaliseren.

Het Protocol VLM-POM Antwerpen Water+Land+Schap: in het kader van de realisatie van het landinrichtingsproject Water-Land-schap goedgekeurd en ingesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019, kan u hier downloaden.

MEER INFO: Water-Land-Schap pagina van de Vlaamse Landmaatschappij

Deze berichtgeving kadert in het project Water+Land+Schap: Aqualitiatieve Mechelse Groenteregio en wordt georganiseerd met steun van ELFPO door POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO  en het  landinrichtingsproject Waterlandschap en verloopt in samenwerking met POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

www.vlaanderen.be/pdpo
 

 

Partners