Warme oproep voor warmtenetten met glastuinbouw

Het pad naar emissiereductie

Provincie Antwerpen en POM zetten hun schouders onder de energietransitie. Ook de glastuinbouwsector kan hierin zijn steentje bijdragen. 
Vandaag gebruiken we met z’n allen een warmtekrachtkoppeling  (wkk) voor de energie-invulling van onze bedrijven. Door het benutten van de proceswarmte bij het maken van elektriciteit besparen we maatschappelijk gezien 30 – 35 % primaire energie. Logisch dat wkk een belangrijke positie inneemt en dit zal blijven doen in het transitiepad naar de Europese doelstellingen van emissiereductie.

Ook de Pom en Provincie Antwerpen zijn zich hiervan bewust. Binnen een interreg project zien we mogelijkheden door koppelingen via warmtenetten om de benutting van de wkk te vergroten en zo een vorm van energie-efficiëntie te benadrukken.


Heeft u interesse in de mogelijkheden van een warmtenet? Klik op deze link en beantwoord enkele vragen.

Partners