POM en Provincie: matchmakers tussen ondernemers, gemeenten en onderzoekers

Ondernemers, gemeenten en hun lokale partners werken aan heel wat grote transitieprojecten in onder meer energie, landbouw, wonen, klimaatadaptatie en waterbeheer. Door twee of meer van zulke projecten aan elkaar te haken, winnen ze alle aan effect, efficiëntie en betaalbaarheid. Maar hoe ontdek je welke kansen en koppelingen in de buurt mogelijk zijn? Voor zulke B2B-ondersteuning kun je terecht bij provincie Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. Met hun bovenlokale blik en hun gecombineerde expertise kijken provinciale medewerkers over grenzen, beleidsdomeinen en ondernemingsnummers heen, en zoeken met je mee naar mogelijke samenwerkingen.

Hoe vullen de provincie Antwerpen en POM Antwerpen hun rol als ‘matchmakers’ concreet in? Je leest het allemaal in dit artikel van Susanova.

Partners