Pierre De Strycker nieuwe algemeen directeur van POM Antwerpen

Voor de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen wordt een tijdperk afgesloten, want Luc Broos gaat met pensioen. Als algemeen directeur wordt hij opgevolgd door Pierre De Strycker, de laatste jaren CFO bij J&M Catering. Luc Broos startte op 1 april 2006 bij de toenmalige Economische Studiedienst van Provincie Antwerpen om de POM-werking voor te bereiden en de overgang van GOM naar POM te realiseren. 15 jaar na de start van POM Antwerpen op 1 juni 2006 en het aantreden van Luc Broos neemt Pierre De Strycker dus de fakkel over. Nog tot eind 2021 blijft Luc Broos actief om zijn opvolger her en der te introduceren en wegwijs te maken. Bart De bruyn van Onuitwisbaar interviewde beide heren.

 

Hoe hebt u de rol van POM Antwerpen zien en laten evolueren de voorbije 15 jaar?

Luc Broos: “POM Antwerpen is in de eerste plaats een publieke projectontwikkelaar die infrastructuurprojecten realiseert, zodat het bedrijfsleven ruimte heeft om te ondernemen. Zo ontwikkelen we bedrijventerreinen waar we gronden aanbieden aan de bedrijfswereld en creëren we kantoor- en laboruimtes die we ter beschikking stellen aan innovatieve bedrijven. Daarnaast ondersteunen we als uitvoerder van het economische beleid van de provincie Antwerpen specifieke speerpuntsectoren in onze provincie. Zo voeren we projecten uit voor de zorg, bouw, logistiek, chemie en pharma, en de creatieve sector.

Sinds de splitsing in 2006 zijn de verschillende POM’s elk hun eigen richting uitgegaan. POM Antwerpen heeft zich sterk gefocust op de decretale taken, namelijk het creëren van ruimte voor ondernemers. Door deze focus en de professionele manier van werken heeft POM Antwerpen veel erkenning gekregen van gemeentebesturen en externe partijen.”

 

Wat zijn uw belangrijkste realisaties?

Luc Broos: “Ik ben trots op het feit dat de organisatie een financieel zelfstandige entiteit is geworden. Uiteraard krijgen we nog een provinciale dotatie om de maatschappelijke werking te verzekeren, maar het financieel bewustzijn is wel bij elke medewerker aanwezig en de corporate governance is zeer goed geregeld met de volledige deputatie als ons directiecomité. Dit zorgt voor een transparante en directe manier van werken. Op vlak van projecten ben ik zeer blij en trots op onze verschillende samenwerkingen. Of het nu met gemeentebesturen, andere overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties, andere POM’s of het provinciebestuur is, overal worden wij gewaardeerd voor onze correcte manier van werken.”

 

Waarom is Pierre De Strycker de geknipte persoon om u op te volgen?

Luc Broos: “Pierre heeft een zeer interessante ervaring. Hij is geëvolueerd van jurist, over bankier, naar algemeen directeur. Hij heeft dit parcours in verschillende sectoren afgelegd. Door de zeer brede werking van POM Antwerpen is zulke brede generalist de juiste keuze. Ik zou niet blijer kunnen zijn dan met de keuze voor Pierre om mijn werk over te dragen.”

 

Wat spreekt u aan in het verhaal van POM Antwerpen?

Pierre De Strycker: “De privésector ken ik, maar ik heb ook enkele jaren als marketingdirecteur bij stad Antwerpen gewerkt. Met POM Antwerpen heb je een zo gevarieerde waaier als je zelf wil: academisch, publiek, privaat, politiek. Het gaat zowel om harde als zachte materies, zoals bakstenen, ecologie, mobiliteit, enzovoort. Bovendien is er het feit dat dit op provinciaal niveau is, een onderschat niveau dat veel realiseert.

POM Antwerpen is voor mij echt een verborgen diamant. Het wetenschapspark in Niel is bijvoorbeeld een schitterende realisatie onder leiding van Luc met een weefsel van waaruit bedrijven kunnen opstarten en elkaar versterken via een kenniscluster. Dat is helemaal de rol van POM, maar veel mensen weten dat niet.”

 

In welke mate zullen uw verleden en ervaring een voordeel opleveren?

Pierre De Strycker: “De rode draad in mijn ervaring is dienstverlening en services, ten dienste van andere mensen en zo klantgericht mogelijk georiënteerd zijn, waarvan de laatste 10 jaar in de horecasector. POM is een bij een uitstek een service gedreven organisatie. Vanuit de regisseursrol kan er afgetast worden, en nadien in een bepaalde richting geduwd, waar stakeholders zich in kunnen vinden.

Eigenlijk ben ik een wit blad en kan ik zonder vooroordelen met een open blik de zaak bekijken op basis van ervaringen in verschillende sectoren, waar ik in aanraking kwam met heel wat bedrijven. Ik breng zo mijn juridische en commerciële ervaring mee.

Tot slot hoor ik van verschillende kanten dat het team echt van hoge kwaliteit is. Het zijn allemaal experten in hun domein. Zij zijn daarom het best gediend met iemand die hen kan coachen en aanvullen.”

 

Welke projecten uit uw carrière bij POM Antwerpen springen er voor u uit?

Luc Broos: “Op vlak van bedrijventerreinontwikkeling zijn we geëvolueerd van PPS-projecten (publiek-private samenwerking) naar eigen ontwikkelingen in samenwerking met grondeigenaars, waarbij wij zowel de financiële als commerciële verantwoordelijkheden dragen. Het betrekken van de grondeigenaars laat hen toe om mee te participeren in ontwikkelingen. Zo genieten ze van onze expertise en ervaring.

Verder ben ik uitermate trots op de ontwikkeling van het wetenschapspark in Niel. In 2013 hebben we de gronden (130.000m²) verworven en was één gebouw in gebruik door een vijftal bedrijven. Ondertussen zijn er vier gebouwen in gebruik, werken er een 600-tal hooggeschoolde, meestal wetenschappelijke, medewerkers. We zijn nu ook een nieuw centrumgebouw van 6.500m² aan het bouwen met conferentieruimtes en een volwaardig restaurant.

Daarnaast is er Duwijck in Lier. Dit bedrijventerrein is ontwikkeld zoals het moet, met signalisatie, waterbuffer, parkmanagement, tot tevredenheid van stad, bedrijven en provincie. Verder is er Veiling Zuid in Sint-Katelijne-Waver voor de agro-industrie, waar we werken met grondpachten, waardoor de grondeigenaars mee in het succes delen.”

 

Welke indruk maakt Luc Broos op u?

Pierre De Strycker: “Luc is een fantastische combinatie van een warme persoonlijkheid met iemand met een visie, maar ook een coach. Hij heeft deze publieke organisatie tot een bijzonder hoog niveau weten te tillen. Het feit dat het wetenschapspark, zowel bakstenen als inhoudelijk, gerealiseerd is, is onvoorstelbaar. In een moeilijker wordende omgeving heeft POM Antwerpen onder zijn impuls botsende belangen weten te verzoenen: bedrijven verzamelen, verkopen, omwonenden die mee zijn. Mede dankzij Luc hebben de provincie en POM Antwerpen een zeer goede en betrouwbare reputatie. Het wordt een uitdaging om in zijn voetsporen te treden.”

 

Luc, wat zijn verder nog uitdagingen voor de toekomst?

Luc Broos: “De vraag naar ruimte komt vanuit alle geledingen, zoals wonen, recreatie, natuur en landbouw. Alle sectoren willen zich graag verder ontplooien. Dat maakt dat het zeer moeilijk wordt om nog greenfieldontwikkelingen te realiseren in onze provincie. Vandaag reeds concentreren onze inspanningen zich rond het optimaal gebruikmaken van gronden bestemd voor industrie, maar ook deze ruimtes zijn beperkt. Het is de rol van de overheid om gronden beter te beheren en te benutten. Voorts blijft een goede samenwerking met de dienst Economie en Innovatie van de provincie belangrijk om een gezamenlijk beleid te bepalen.”

 

Waarom kijkt u zo uit naar deze job?

Pierre De Strycker: “Bij POM Antwerpen lopen mijn interesses vanuit maatschappelijk oogpunt en privéleven samen. In deze uitdagende tijden merk je dat nationale en supranationale structuren nodig zijn, die gaan investeren en ondersteunen. Op dat moment terechtkomen bij een regisseur als POM Antwerpen is ideaal. Je zit dan perfect en kan wel realiseren wat individuele bedrijven vaak niet kunnen. Ik heb veel ervaringen gehad en opgebouwd, maar nu is het tijd om ook wat terug te geven aan de maatschappij.”

 

Welke raad wil u tot slot uw opvolger nog meegeven?

Luc Broos: “Je moet niet te snel zaken willen veranderen, maar bouwen op hetgeen aanwezig is. Voorts moet je kijken naar marktevoluties en goed luisteren naar stakeholders. Dit zal leiden tot strategische keuzes, waarna de organisatiestructuur dit beleid dan moet volgen. Vanuit een regisseursrol werken we voor sectoren. We moeten partijen bij elkaar brengen en samenwerkingen stimuleren. Daar moeten we in de toekomst nog meer op inzetten.”

Pierre De Strycker: “Ik neem deze wijze woorden zeker mee. Je moet als organisatie mensen samenbrengen en resultaten boeken. Maar dat kunnen we enkel dankzij de inzet van Luc en zijn team de voorbije jaren.”