Haven & Hinter: Het juiste bedrijf op de juiste locatie

De toenemende schaarste aan gepaste bedrijventerreinen zet industrieterrein-beheerders onder druk om de juiste activiteit op de juiste plaats toe te wijzen.  

 

Op 4 maart 2020 ondertekenen 9 partners een intentieverklaring om op zoek te gaan naar de optimale benutting van industriële en logistieke zones en een betere afstemming van het uitgifte- en allocatiebeleid in de regio Antwerpen, Waasland, Vlaams-Brabant en de Kempen.  

 

Aan het ‘Haven en Hinter project’ nemen deel: Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever, Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, De Vlaamse Waterweg, Interwaas en de Provincies en POM’s Antwerpen en Oost-Vlaanderen.