Boer (en) Bedrijf (en) Match: ruimte voor onze landbouwers

De afgelopen twintig jaar verdwijnt er in Vlaanderen dagelijks 5 tot 7 hectare aan open ruimte. Dat stelt de landbouwsector voor grote uitdagingen. Het aantal actieve landbouwers daalt en de vrijgekomen ruimte krijgt te vaak een zonevreemd gebruik. Dit speelt de verharding en versnippering in Vlaanderen in de kaart, zet de beschikbare landbouwruimte verder onder druk én zorgt voor een stijging van de vastgoedprijzen in agrarisch gebied.

Binnen het plattelandsproject Boer(en)Bedrijf(en)Match wordt geëxperimenteerd met het ruimtelijk sturen van activiteiten vanuit gebiedsmanagement om zo aan landbouwers ruimte te bieden. Om dit te laten slagen wordt gelijktijdig ingezet op agrarische herontwikkeling, zonevreemd hergebruik én gedragen ontharding. Zo wordt gezocht naar een perspectief voor elk uitbollend landbouwbedrijf, op maat van de locatie en de omgeving.  Om dit te realiseren is het noodzakelijk om te komen tot een praktisch uitvoerbaar beleid om concreet aan de slag te gaan met uitbollende of stopgezette landbouwzetels. 

In de video van Plattelandstv: 40 experten namen deel aan een inspiratiereis naar Nederland. Projectverantwoordelijken bij POM en provincie vertellen over hoe we samen met gemeenten de puzzel kunnen leggen.

 

Partners