11 ha voor glastuinbouw te koop in Putte

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen leidt projecten ter versterking van het bedrijfsleven en gebruikt daarbij een aantal speerpuntsectoren als leidraad, waaronder de sector van de glastuinbouw. We wensen dit perceel te verkopen met het oog op de realisatie van een bedrijfszeker, duurzaam en kwalitatief glastuinbouwproject. Het wordt daarom aangeboden aan telers die een glastuinbouwbedrijf wensen te ontwikkelen. Bij Downloads kan u de verkoopfiche terugvinden.

Wie meer informatie wenst over de verkoop kan de documentatiebundel opvragen via verkoop@pomantwerpen.be