Willebroek Noord

Nuttige informatie

Locatie:
Brownfieldlaan, Willebroek-Noord

Contact

HildeKegels
03 240 68 31

Dit brownfieldproject heeft tot doel het bedrijventerrein grondig te herordenen en alle ruimte optimaal voor economische activiteiten te benutten. De krijtlijnen van deze ontwikkeling worden bepaald door het PRUP Willebroek Noord, het protocol Willebroek Noord en het PPS-contract met Group Bernaerts en de gemeente. 

De projectontwikkelaar en de overheden in het Beleidsoverleg – waarvan POM de begeleiding op zich neemt – ondernamen in 2018 verdere stappen in de afwerking van Willebroek Noord. De belangrijkste realisatie in 2018 was de verdere invulling van de zone tussen Appeldonkstraat en de spoorweg met extra bedrijfsgebouwen, een definitieve locatie voor een containerpark en concrete afspraken en timing voor de vervollediging van de Brownfieldlaan. De afwerking van de groenbuffers is in voorbereiding. De besprekingen en studies werden verder gezet ter voorbereiding van de laatste ingrepen om de waterhuishouding voor het ganse projectgebied Willebroek Noord grondig te verbeteren. In het kader van  dit laatste werkpunt werden in 2018 grote vorderingen gemaakt bij de opmaak van de plannen voor het verleggen van de waterloop 6.03.13 met een aangrenzende ontsluitingsweg.  

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie!