VACATURES - POM werft aan

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen is een dynamische publieke projectontwikkelaar die ruimte creëert voor ondernemers in de provincie Antwerpen. Wij leggen ons toe op de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen en de realisatie van bedrijfsinfrastructuur. Gedreven door een sterk maatschappelijk engagement hebben we daarbij o.a. aandacht voor energieneutraliteit en optimaal ruimtegebruik.

Als werkgever hechten we belang aan een uitdagende, gevarieerde werkomgeving. Wil je werken in een organisatie waar de zaken vooruitgaan? Ben je bereid altijd bij te leren? Is een informele, toffe, open werksfeer iets voor jou?

Wij zijn op zoek naar:

1.  Een werfleider infrastructuur en gebouwen.

2.  Gebiedsmanager voor het bedrijventerrein Albertkanaal (kanaalkant)

 

1.  Werfleider infrastructuur / gebouwen

Eén van onze belangrijke projecten binnen POM Antwerpen is de ontwikkeling van het wetenschapspark Universiteit Antwerpen, een unieke bedrijfssite die ruimte op maat biedt aan spin-offs, KMO’s  en multinationals in voornamelijk environmental- en life sciences en ICT.

Als eigenaar van de gronden staat POM Antwerpen in voor de ontwikkeling van het terrein, het beheer van de site en de exploitatie van incubator Darwin en doorgroeigebouw Archimedes.

Een team van 6 medewerkers is vandaag reeds actief op dit dossier. Wij zijn op zoek naar een werfleider infrastructuur om dit team te versterken.

Taakomschrijving: (zie ook de uitgebreide taakomschrijving)

Je zorgt voor de studie, ontwerp en begeleiding van de uitvoering van infrastructuur- en bouwprojecten binnen het team “bedrijfsinfrastructuur” van POM Antwerpen.

Je staat in voor de ontwikkeling van concepten, de voorstudies, de technische detailstudies alsook het opstellen en controleren van ramingen, bestekken en meetstaten.

Je houdt het toezicht op de werfdossiers (plannen, meetstaten, aankopen, vorderingsstaten, werfverslagen, opmetingen en opleveringen)

Je bent hierbij waakzaam op zowel technisch als budgettair vlak.

Je verleent advies aan je teamgenoten.

 

Jouw profiel

Je bent in bezit van een diploma ingenieur bouwkunde of een masterdiploma bouwkunde of een bouwgerelateerde opleiding.

Je kan minstens 5 jaar ervaring voorleggen in het ontwerp en/of opvolging van bouwkundige (infrastructuur) projecten.

Je beschikt over voldoende ICT-kennis (MS Office).

Je beschikt over volgende competenties:

analyseren, samenwerken, dienstverlenend optreden, organisatiebetrokkenheid, betrouwbaarheid en respect

Daarnaast ben je een organisatietalent met een grote mate van zelfstandigheid.

Je denkt oplossingsgericht en je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Je hebt uiteraard een sterk technisch inzicht en je denkt probleemoplossend zonder het oog te verliezen voor het beoogde rendement.

Je bent flexibel ingesteld en bent het gewend zelfstandig te werken.

Je hebt een grondige kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en de standaardbestekken.

 

2.  Gebiedsmanager voor het bedrijventerrein Albertkanaal

Het project “Herwaardering Kanaalkant” wil, vanuit een gedragen toekomstvisie voor het gebied, verbeteringen op gang brengen op de bedrijventerreinen die grenzen aan het Albertkanaal in Antwerpen, Schoten en Wijnegem (totale opp. 400 ha). Op basis van het door POM Antwerpen opgemaakte actieplan werkt de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen sinds eind 2011 aan dit gebiedsgericht project.

Door middel van een strategie met 2 sporen, namelijk een globaal ruimtelijk toekomstplan en gebiedsgerichte acties, zal de visie voor de Kanaalkant worden verbreed, verfijnd en  gerealiseerd op terrein.

Om een herontwikkeling van het projectgebied mogelijk te maken is een vorm van samenwerking met grondeigenaars, bedrijven, overheden en nutsmaatschappijen noodzakelijk. Om deze vorm van doorgedreven parkmanagement uit te werken zoekt POM Antwerpen een gebiedsmanager.

 

Taakomschrijving:

Je adviseeert en bemiddelt tussen de verschillende stakeholders door relaties uit te bouwen en netwerken op te zetten tussen woonwijken, bedrijven en overheden.

Je initieert en faciliteert herontwikkelingsprojecten waarbij infrastructuurprojecten en verduurzaming hefbomen (kunnen) zijn.

Je houdt toezicht op vestiging van bedrijven rekening houdend met de  vastgestelde zonering naar bedrijfstypologie: afstemming op omgeving, logistiek en economische netwerken en duurzaamheid.

Je houdt inzicht in de eigendomssituatie van gronden en panden om zo  mogelijke projecten ter optimalisatie van ruimtegebruik detecteren.

Je adviseert bedrijven en bewonersgroepen in een herlokalisatieproces en de haalbaarheid er van.

Je faciliteert bedrijven in hun zoektocht naar ruimte;

Je zoekt naar hefbomen voor vergroening van het bedrijventerrein.

Je werkt nauw samen met de programma-coördinator

Jouw profiel

Je bent in het bezit van een master- of een bachelordiploma en hebt minstens 10 jaar relevante ervaring.

Gesprekken voeren/onderhandelen met bedrijfsleiders en bewonersgroepen vormen voor jou geen probleem.

Je bezit affiniteit met leefbaarheid en duurzaamheid.

Je kan multidisciplinaire projecten leiden.

Kennis van projectmanagement en gebiedsgericht werken zijn een pluspunt.

Je beschikt over voldoende ICT kennis (MS Office).

 

Wij bieden:

·        Een contract van onbepaalde duur.

·        Een competitief salaris volgens provinciale barema’s, maaltijdcheques, 13de maand, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering (tweede pijler) en gunstige vakantieregeling.

·        Flexibele werkuren.

·        Een GSM en laptop worden ter beschikking gesteld.

·        Een uitdagend project waar we met zijn allen voor gaan.

·        Een hecht team en zeer goede werksfeer.

 

Beschikken over een rijbewijs en eigen wagen is een vereiste.

 

Solliciteren kan tot en met 7 februari 2018 door uw motivatiebrief en uw cv te e-mailen naar sollicitaties@pomantwerpen.be t.a.v. mevrouw Chris Claessens