Wordt 2018 hét jaar om uw innovatie-voornemens waar te maken?

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. werd oorspronkelijk opgericht ter ondersteuning van de creatieve sector in Antwerpen, maar kreeg er de afgelopen maanden ook meer en meer de rol van kruisbestuivingsplatform bij. We zetten met andere woorden ook sterk in op de wisselwerking tussen sectoren en meer bepaald op de meerwaarde die creativiteit kan creëren binnen andere sectoren.

Daarom organiseren we dit voorjaar voor de tweede maal een reeks innovatietrajecten, waarbij we creatieve experten inschakelen om kmo’s te ondersteunen bij het ontdekken en realiseren van hun innovatiepotentieel. Gedurende enkele intensieve workshops, nemen de kmo’s samen met de senior strategische designers hun onderneming onder de loep en wordt er gewerkt naar een concreet kantelmoment, inclusief actieplan. Doelstelling van dit project: onze lokale kmo’s meer slagkracht geven, vandaag, maar vooral ook in de toekomst.

Dit alles kadert binnen een Europees subsidieproject, wat uiteraard erg interessante voorwaarden voor de kmo’s met zich mee brengt.

Alle details kunnen teruggevonden worden via www.apbc.be/cocreatie of in de bijlage ‘Informatiebrochure co-creatietraject 2018’.

Op 6 en 7 februari worden infosessies georganiseerd in Antwerpen, Mechelen en Turnhout, waarop alles nog bijkomend toegelicht wordt.

Inschrijven voor één van de infosessies kan door te mailen naar info@apbc.be.