VACATURE - adviseur ruimtelijke economie

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van adviseur ruimtelijke economie voor de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa. Je zal werken op volgend adres: Provincie aan de Singel (PaS), Desguinlei 100, 2018 Antwerpen. Wij bieden een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aan (met reële kans op een vaste aanstelling).

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).

 

Wie zijn wij?

Binnen het departement Economie, Streekbeleid en Europa zoeken we samen met lokale besturen en verenigingen naar de bovenlokale uitdagingen en noden binnen economie,  arbeidsmarkt, innovatie, wonen en landbouw- en plattelandsbeleid. We bevorderen (intersectorale) samenwerking, en gaan op zoek naar opportuniteiten om de publieke dienstverlening naar burgers, ondernemers en lokale besturen te verbeteren.

We tonen de weg naar Europese fondsen en kijken over de grenzen heen.

De dienst Economie, Innovatie en Samenleven wil een beleid uitwerken rond ruimtelijke economie. Uitgangspunt is dat - binnen de beschikbare schaarse ruimte in onze provincie - we de ruimtelijke invulling van bedrijvigheid en economie optimaal vorm willen geven. Om vandaaruit de uitbouw van onze economische sectoren verder te stimuleren en het locatiebeleid te optimaliseren.

Daarenboven willen we het ruimtelijk beleid rond economie in onze provincie op een coherente, geïntegreerde en systematische wijze adviseren. Tenslotte willen we de opgebouwde expertise inzetten om, in afstemming met de ander provinciale diensten (vb. ruimtelijke planning), tot een degelijke ondersteuning te komen van de steden en gemeenten rond hun lokaal ruimtelijk economisch beleid.

Als adviseur ruimtelijke economie kom je terecht in het team economie van de dienst  Economie, Innovatie en Samenleving (DEIS). 

 

Wat zal je als adviseur ruimtelijke economie doen?

Als adviseur ruimtelijke economie ken je de ontwikkelingen en trends op het gebied van ruimte en economie. Je vertaalt deze naar een strategische beleidsvisie rond ruimtelijke economie.  Je werkt hierbij nauw samen met je collega’s en adviseurs detailhandel, ruimtelijke planning en mobiliteit.

Je bent een bruggenbouwer tussen het economisch en ruimtelijk beleid van de provincie Antwerpen. Je stemt je werkzaamheden steeds af met de betrokken diensten.

Concreet neem je het voortouw in volgende taken:

 • je werkt een beleidsvisie uit rond ruimtelijke economie
 • je adviseert de dienst ruimtelijke planning rond planningsprocessen m.b.t. dit thema
 • je adviseert de steden en gemeenten in hun ruimtelijk economisch beleid
 • je neemt actief deel aan (gebiedsgerichte) ruimtelijke projecten binnen de provincie vanuit het perspectief van de ruimtelijke economie
 • je houdt een vinger aan de pols over het Vlaams beleidskader ruimtelijke economie en aanverwante beleidsdomeinen

 

Wie ben jij?

Als adviseur ruimtelijke economie beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je stelt heldere en motiverende beleidsnota’s op met daarin goed onderbouwde en geïntegreerde oordelen
 • visie en besluitvaardigheid: je beschikt over een duidelijke visie en voldoende besluitvaardigheid om dit zelfstandig op te nemen
 • probleemanalyse: je legt oorzaken en verbanden in de toegewezen dossiers om deze zo efficiënt en effectief mogelijk te behandelen. Je houdt daarbij rekening met de impact ervan op andere diensten.
 • plannen en organiseren: je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je de aan jou toegewezen projecten of activiteiten optimaal opzet en opvolgt
 • netwerken: je bent een gedreven netwerker en kan je boodschap zowel schriftelijk als mondeling overtuigend overbrengen

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • kennis van het actuele ruimtelijk economisch beleid in Vlaanderen
 • kennis van ruimtelijke planningsprocessen
 • grondige kennis van GIS-systemen is een pluspunt
 • grondige kennis van Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Internettoepassingen

 

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3047,00 en € 4741,33. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
 • fietsvergoeding
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

CV-screening
De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een CV-screening: De HR-medewerker screent de binnengekomen CV’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:

 • motivatiebrief
 • aantoonbare ervaring op vlak van ruimtelijke economie of ruimtelijke planningsprocessen

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.
 

Thuisopdracht

Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket aan de kandidaten bezorgd. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven om deze opdracht aansluitend toe te kunnen lichten aan de selectiejury.

 

Presentatie opdracht en competentiegericht interview

De presentatie van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

Het interview zal plaatsvinden in Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100, 2018 Antwerpen) op donderdag 28 juni 2018.
 

Eindselectie:
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de presentatie van de thuisopdracht en het competentiegericht interview.

 

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 27 mei 2018 (motivatiebrief en CV opladen in één document).

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Annelise Van der Perre, consulent werving & selectie (tel. 03 240 69 91 of email: annelise.vanderperre@provincieantwerpen.be.

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Myriam Rebahi, dienst Economie, Innovatie en Samenleven (tel. 0474 78 99 97 of email: myriam.rebahi@provincieantwerpen.be).