POM Antwerpen onderzoekt waterstofpotentieel op bedrijventerreinen

Samen met WaterstofNet vzw stapt de POM Antwerpen in het Interregproject Waterstofregio 2.0.

De samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland is gestart in 2009 onder impuls van het eerste Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland’. Vlaanderen en Nederland herbergen een aantal toonaangevende technologiespelers en eindgebruikers rond waterstof, zowel op vlak van de ontwikkeling van voertuigen als op vlak van de productie van waterstof uit groene energie. Binnen ‘Waterstofregio’ zijn een aantal unieke demonstratieprojecten gerealiseerd zoals  bijvoorbeeld een eerste vuilniswagen op waterstof.

POM Antwerpen engageert zich met zijn deelname in het project Waterstofregio 2.0 om het potentieel voor waterstofgebruik te onderzoeken op een aantal bedrijventerreinen gelegen in de provincie Antwerpen. Het is tevens de bedoeling om bedrijven te informeren over de mogelijke waterstoftoepassingen en hun voordelen.

Op deze manier wilt POM Antwerpen bijdrage tot de transitie naar een koolstofarme economie.

Bekijk ook het filmpje over het project: