Lier Duwijck - Fase 2

UITVERKOCHT

 

Prijs: 123,88 €/m2 (vaste prijs)

Grootte: 30 ha, waarvan 20 ha netto

Te koop: 10.9 ha verspreid over verschillende percelen

Timing: onmiddellijk beschikbaar

Doelgroep: bedrijven met uiteenlopende activiteiten

Locatie: Lier, naast N10 (Antwerpsesteenweg) en ring Lier, 10 min van E313, 15 km van Antwerpen

 

Lier Duwijck - Fase 2

UITVERKOCHT

Lier Duwijck Fase 2 vormt het paradepaardje van POM Antwerpen in de publieke bedrijventerreinontwikkeling.

Optimaal ruimtegebruik en uitgebreid bedrijventerreinbeheer

Als bedrijf profiteert u maximaal van het doorgedreven bedrijventerreinbeheer op Lier Duwijck. De gemeenschappelijke groenbuffers, publieke parkeerstroken en wachtzones voor vrachtwagens laten u immers een bebouwingsgraad van 80% toe. Het terrein voorziet ook in een dienstencentrum met vergaderruimte, strijkdienst en kinderdagverblijf.

Daarnaast creëren de aanwezige bedrijven via de vzw Duwijck Park zelf kostefficiënte oplossingen voor hun gemeenschappelijke behoeftes, zoals sneeuwruiming of afvalophaling.

Duurzaamheid en CO2 neutraliteit

U kiest op Lier Duwijck voor een CO2-neutraal terrein. Betonwegen, voet- en fietspaden zijn voorzien van een luchtzuiverende toplaag van titaandioxide en energiezuinige verlichting. Het terrein biedt ook de mogelijkheid om op 3 plaatsen een windmolen te plaatsen.

Gemengd regionaal bedrijventerrein

Bedrijven met regionale reikwijdte, actief in productie, verwerking en recyclage van goederen, bouwindustrie, opslag en distributie en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn van harte welkom op Lier Duwijck. Detailhandel, transport, autonome kantoren en sevesobedrijven zijn niet toegelaten op dit bedrijventerrein.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie!
Hiernaast kan u alvast de verkoopsfiche, het inrichtingsplan en de de toewijzingsprocedure voor bedrijfskavels terugvinden.

DUURZAAMHEID:groen- en waterbuffers, groene stroom, windmolens, luchtzuiverend beton
MOBILITEIT: ontsluiting N10, ontsluiting ring Lier, fiets- en voetpaden, gemeenschappelijke parking
SAMENWERKING: dienstencentrum, vzw Duwijck Park