Interactive plan overlay

Wijnegem Den Hoek 3Ecologische bufferstrookVERKOCHT - 7.438 m2Luchtzuiverende betonwegenVERKOCHT - CentrautoVERKOCHT - VergutsVERKOCHT - AnkaVERKOCHT - XL BoomVERKOCHT - Power SolutionsVERKOCHT - HalwemaVERKOCHT - De Medts GroupVERKOCHT - BoschmansVERKOCHT - LamboVERKOCHT - BouwluxGroenbufferGroene ruimteGroene ruimteOpen grachtenOpen grachtenOpen grachtenOpen grachtenOpen grachtenFietspad
 • Ecologische bufferstrook

 • VERKOCHT - 7.438 m2

 • Luchtzuiverende betonwegen

 • VERKOCHT - Centrauto

  24.536 m2
 • VERKOCHT - Verguts

  20.000 m2
 • VERKOCHT - Anka

  8.691 m2
 • VERKOCHT - XL Boom

  5.000 m2
 • VERKOCHT - Power Solutions

  7.953 m2
 • VERKOCHT - Halwema

  5.114 m2
 • VERKOCHT - De Medts Group

  11.000 m2
 • VERKOCHT - Boschmans

  5.000 m2
 • VERKOCHT - Lambo

  8.000 m2
 • VERKOCHT - Bouwlux

  5.000 m2
 • Groenbuffer

 • Groene ruimte

 • Groene ruimte

 • Open grachten

 • Open grachten

 • Open grachten

 • Open grachten

 • Open grachten

 • Fietspad