Stimuleren duurzame acties

Projectoproep 2016

POM Antwerpen stelt zich als doel om de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te stimuleren en te verhogen. Daarom lanceerde POM in het najaar van 2008 een project waarbij financiële ondersteuning wordt geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, die concrete initiatieven nemen in het kader van ‘duurzame bedrijventerreinen’.
Verenigingen of groeperingen van ten minste vijf bedrijven, die gevestigd zijn op een bedrijventerrein in de provincie Antwerpen, konden in het kader van dit project een voorstel indienen.
 

Het succes van de verschillende projectoproepen de voorbije jaren toont aan dat zowel bedrijven als lokale overheden ook duidelijk de meerwaarde van onderlinge samenwerking inzien. De financiële steun die POM nu biedt, vormt voor bedrijven zeker een aanzet om die samenwerking daadwerkelijk op te starten of verder uit te bouwen.

Daarom besliste POM om binnen hetzelfde projectkader een nieuwe oproep te lanceren.

 

Wie komt in aanmerking om deze subsidie aan te vragen?

Elk samenwerkingsverband van minimum 5 bedrijven die op het zelfde bedrijventerrein gevestigd zijn, uiteraard in de provincie Antwerpen, kan een projectvoorstel indienen. Het kan gaan om een reeds bestaande bedrijvenvereniging, maar ook om een nieuw gevormde groepering van bedrijven.

 

Welke initiatieven kunnen financieel gesteund worden?

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de voorgestelde acties concreet gericht zijn op meer duurzame bedrijfsprocessen, sociale duurzaamheid en/of een meer duurzame inrichting van het terrein.
Als voorbeeld kan er rond volgende onderwerpen gewerkt worden (deze lijst is niet beperkend): groenvoorziening, waterhuishouding, mobiliteit, energie, verminderen CO2-emissie, afvalproblematiek, beveiliging, beeldkwaliteit openbaar domein, intensiever ruimtegebruik, sociale aspecten, werkgelegenheid, synergieën tussen verschillende bedrijven op het terrein, …

 

Enkele praktische gegevens

Voor een project bedraagt de financiële tegemoetkoming maximaal 75% van de bewezen kosten, met een maximum subsidiebedrag van 30.000 EUR per samenwerkingsverband. De subsidieaanvragen worden ingediend bij POM Antwerpen ten laatste op 14 oktober 2016.

De ingediende projectaanvragen zullen beoordeeld en geselecteerd worden door POM Antwerpen en de provincie Antwerpen, Dienst Economie en Internationale Samenwerking.

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan u hiernaast downloaden of aanvragen bij POM Antwerpen, projectverantwoordelijke Hilde Kegels (Hilde.kegels@pomantwerpen.be/ tel. 03 240 68 31)

 

Bekijk ook even onze reportage in het economisch magazine van RTV, Economix over het project 2014-2015: