DOEN

 

POM Antwerpen participeert in het Vlaanderen-Nederland Interreg-project DOEN (Duurzame Ontwikkeling Energie Neutraliteit/Netten).  Dit project beoogt de uitwisseling van kennis en ervaring om een grensoverschrijdend netwerk op te zetten van energiemakelaars/coaches waarbij de koppeling tussen energiescans en gebiedsgericht beleid wordt uitgetest in functie van de valorisatie van restromen en concrete realisaties.

 

Binnen een bedrijf zelf worden stromen vaak wel geoptimaliseerd aan de noden van het bedrijf zelf, maar de reststroom van het ene bedrijf is mogelijk een grondstof of energiebron voor nabijgelegen gebruikers. DOEN zal een methodologie uitwerken en testen om een openbare dienstverlening te ontwikkelen om mee het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, verhogen en verbeteren.  

 

Als POM Antwerpen willen we met dit project de economische slagkracht van de provincie Antwerpen versterken door de energie- en CO2-stromen tussen de verschillende bedrijven, bedrijventerreinen, glastuinbouw en hun omgeving te optimaliseren. Het overzicht dat de POM Antwerpen op bedrijventerreinen en glastuinbouw heeft, stelt ons in staat om linken te leggen tussen bedrijven en  verschillende sectoren. De reststromenmakelaar zal kijken naar energie-uitwisseling (restwarmte, biomassa, ...), de uitwisseling van CO2 (uit emissies van bedrijven verdelen naar bijvoorbeeld glastuinbouw), ...

Binnen dit project gaan we onze expertise toepassen en bijkomende expertise ontwikkelen door middel van 2 cases:

  • een eerste case richt zich op een bedrijf dat als restwarmtebron zijn directe omgeving van restwarmte kan voorzien. Hiervoor zijn al eerste contacten gelegd met het bedrijf dat de restwarmte ter beschikking heeft. Aangezien er binnen de POM Antwerpen zowel B2B expertise is als expertise rond glastuinbouwbedrijven is het de ambitie om binnen deze case de link leggen tussen de bron en een mogelijk (toekomstig) glastuinbouwbedrijf. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar uitwisseling van restwarmte maar ook de uitwisseling van CO2.
  • een tweede case richt zich specifiek op de glastuinbouw waarbij zal gezocht worden naar concrete uitwisselingen tussen glastuinbouwbedrijven onderling én hun omgeving (woongebied, openbare gebouwen, industrie).