Bedrijventerreinmanagement

In 2010 lanceerde het Agentschap Ondernemen een projectoproep om interbedrijfssamenwerking in het kader van bedrijventerreinmanagement te ondersteunen. Het project van POM Antwerpen was één van de 11 ingediende voorstellen dat integraal werd goedgekeurd en loopt van 2011 tot 2015. Het doel is de samenwerking tussen bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen te stimuleren. We ondersteunen samenwerkingsacties met betrekking tot de thema’s afval, brand- en inbraakpreventie, beveiliging, energie, mobiliteit en vervoer, maar ook groepsaankopen en collectieve voorzieningen. Daarnaast willen we inzetten op het structureren en ondersteunen van bedrijventerreinmanagement via bedrijvenverenigingen.

We sloten een samenwerkingsovereenkomst met volgende lokale besturen en bedrijvenverenigingen:

           * gemeente Malle en vzw Bedrijvenpark Malle

           * stad Lier

           * gemeente Puurs

           * vzw Bedrijvengroepering Rumst

           * gemeente Wommelgem en vzw BeWoRa

Het project wordt gefinancierd door Agentschap Ondernemen, POM Antwerpen en de verschillende projectpartners.